Vlaamse amateurmuziekorganisatie vzw

a
a

Missie en doelstellingen

Onze visie

Vlamo wil de instrumentale amateurmuziekbeoefening binnen de Vlaamse Gemeenschap valoriseren, als een volwaardige discipline binnen de amateurkunstensector en binnen het brede veld van kunst en cultuur. 

Onze missie

Vlamo organiseert, structureert, begeleidt en ondersteunt alle actoren, actief in het werkveld van de instrumentale amateurmuziekbeoefening, teneinde hen een zo groot mogelijke muzikale, culturele en sociale zelfontplooiing en voldoening te bezorgen, zowel individueel als in groep. De vereniging bundelt alle krachten voor de promotie van de instrumentale amateurmuziekbeoefening in het algemeen.

Wat doet Vlamo?

Vlamo staat ten dienste van alle instrumentale muziekgroepen die op een niet-professionele manier bezig zijn. Ook individuele muzikanten zijn welkom. (We maken wel een uitzondering voor pop-, rock-, jazz- en folkmuzikanten: die kunnen terecht bij de collega's van Poppunt en Muziekmozaïek).

Vlamo organiseert

  • vorming: play-ins, muziekkampen, workshops, studiedagen en -avonden,...
  • evenementen: wedstrijden, festivals en andere
  • artistieke en organisatorische ondersteuning: deskundigen helpen uw groep bij specifieke problemen

Vlamo adviseert

over juridische, boekhoudkundige of fiscale aspecten van het verenigingsleven: vzw of feitelijke vereniging, statuut van de kunstenaar, statuut van de vrijwilliger, fiscale verplichtingen, boekhouding, auteurs- en reproductierechten (Sabam, Reprobel, billijke vergoeding, Semu,...)

 

 

Vorige pagina