Een reis doorheen het subsidielandschap in Vlaanderen. Welke subsidies bestaan er op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau?

Vanaf 1 juli 2022 zijn er nieuwe verplichtingen voor ondernemingen rond elektronisch betalen. Wat betekent dit voor verenigingen?

Hoe zit het met auteursrechten bij muziek? Wat is een billijke vergoeding? En welke rol spelen Unisono, Sabam en SEMU?

GDPR is een Europese regelgeving om de privacy van burgers beter te beschermen. Welke persoonsgegevens mag je bijhouden en hoe?