Advies

Aangesloten groepen en muzikanten kunnen bij VLAMO terecht met allerlei vragen.

Juridisch advies

VLAMO kan juridisch advies verlenen aan groepen die rechtspersoonlijkheid wensen aan te nemen (v.z.w.) en kan u begeleiden bij de opvolging van de wettelijke voorschriften en bepalingen (opmaak statuten, neerlegging ledenlijsten, fiscaliteit,...).

 

Subsidiemogelijkheden

Bent u op zoek naar mogelijkheden om subsidies te krijgen, bvb. voor internationale of eigen projecten? Ook voor jeugdgroepen zijn er specifieke subsidiekanalen.

Belangenvertegenwoordiging

VLAMO adviseert en treedt zo nodig op als belangenverdediger op het vlak van de relatie met bijvoorbeeld de lokale of provinciale overheden.

 

Voor meer informatie, contacteer

info@vlamo.be | T 09 265 80 15