Sinds 2019

We herinneren jullie graag aan een van de verplichtingen voor vzw's, namelijk de registratie van alle UBO’s (uiteindelijke begunstigden) in het UBO-register. Het registreren van UBO’s is al verplicht sinds 2019. Bovendien moet je de gegevens jaarlijks bevestigen.

Het hoe en waarom kun je nog eens nalezen op de website van Scwitch.

Nieuwe, bijkomende verplichting

Vanaf 11 oktober 2020 is er echter een bijkomende, niet onbelangrijke verplichting om bepaalde bewijsdocumenten te uploaden. Het gaat om ‘ondersteunende documenten’, die aantonen dat de informatie tot een uiteindelijk begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. De deadline hiervoor was 31 augustus 2021. 

Boetes

Er bereiken ons berichten dat de FOD Financiën daadwerkelijk overgaat tot controles en dat de eerste boetes reeds zijn uitgedeeld. Lees hierover het artikel van De Federatie: 'UBO, gevaarlijke variant van regeldrift'.

Echter, de minister liet weten dat vzw's die hun UBO-registratie tegen 31 december 2021 alsnog in orde brengen geen boete zullen moeten betalen.

Lees ook: "UBO: vermijd een boete en maak dit in orde tegen 31 december 2021" (De Federatie)

We raden vzw's dan ook aan om dit - mocht dit nog niet gebeurd zijn - zéker tegen 31 december 2021 in orde te brengen!

In onderstaand filmpje leggen Scwitch en Assist uit hoe je daarbij te werk moet gaan:

Video

Gerelateerd:

Hoe zit de werking van een vzw in elkaar? Wie doet wat en welke verplichtingen zijn er?