Coronamaatregelen cultuur

Laatste update: 01/09/2020

De algemeen geldende richtlijnen omtrent hygiëne en social distancing blijven altijd en overal van kracht. 

Vanaf 1 september geldt voor de cultuursector een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. We starten op 1 september in CODE GEEL. Het is aan de lokale (of provinciale) overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. De minister van Cultuur roept op om het protocol proportioneel toe te passen. Er moet steeds een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds. 

Georganiseerde culturele activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het geldende basisprotocol cultuurOpgelet: de besluitvorming vanuit de overheid, ook provinciaal en lokaal, is hiërarchisch hoger in rang en heeft dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente!
 • beperkt tot 50 personen in totaal (iedereen inclusief);
 • er is een meerderjarige verantwoordelijke;
 • de vereniging informeert de leden tijdig over de geldende preventiemaatregelen;
 • de afstandsmaatregelen worden steeds gerespecteerd;
 • mondmaskers worden in het algemeen aangeraden, zeker in binnenruimtes of waar veel personen samen zijn. Het dragen van een mondmasker (of ander beschermingsmateriaal) is verplicht indien de afstand van 1,5 m tussen elk individu niet 100% kan gewaarborgd worden. 
 • min 12-jarigen onderling moeten geen afstand houden en geen mondmasker dragen;
 • de organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat samenscholingen worden vermeden; 
 • de vereniging stelt middelen ter beschikking van deelnemers om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
 • de vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de locatie en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen: waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.;
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt als corona-aanspreekpunt;
 • evenementen met publiek tot en met 200 personen (binnen) en 400 personen (buiten) mogen,
  • op voorwaarde dat:
   • het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt (zie hieronder bij Publieksevenementen). 
   • de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd (zie hieronder); 
   • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …); 
  • Voor de uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.
  • Toeschouwers moeten alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. (Deze versoepeling vervalt in code oranje.)
  • Door het verplicht dragen van mondmaskers kan de afstand bij een zittend publiek worden teruggebracht tot 1 meter (bij afwezigheid van vaste stoelen) of tot 1 stoel tussen elke persoon of bubbel (in infrastructuur met vaste stoelen).
 • een drastische vermindering van de sociale contacten is vereist: vermijd dan ook nauwe contacten en/of samenscholingen voor en na de activiteit, of vrije interpretaties van de regels. 
Basisprotocol met kleurencodes (versie 1/09) - algemene maatregelen code geel versus code oranje: 

  Hou de lokale coronaregels in de gaten!

  De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol.  Opgelet, lokale besturen kunnen dus aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

  VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos weer stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

  Wat met sociaal contact voor/na de activiteit? Dit zijn de geldende regels:
  • Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, en steeds dezelfde, personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Je kan alleen op café of restaurant met jouw gezin (of de personen met wie je samenwoont) en jullie 5 vaste contacten. Belangrijk is ook dat de groep niet groter is dan 10 personen. (Richtlijnen en protocollen horeca: https://heropstarthoreca.be/.) 
  • Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter. Ook hier mag de groep nooit groter zijn dan 10 personen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). 

  De werking van je muziekvereniging veilig hervatten? Ga naar de VLAMO leidraad voor een veilige heropstart (muziek & dans) + werkdocument!