Coronamaatregelen cultuur

Laatste update: 13 januari 2021

[UPDATE 13/01] Het Ministerieel Besluit van 12 januari verlengt de coronamaatregelen in heel België tot 1 maart 2021. Voor alle duidelijkheid zetten we de belangrijkste maatregelen voor onze verenigingen hieronder op een rijtje: 
 • Culturele en recreatieve infrastructuur is gesloten (behalve musea), alsook (indoor) sportinfrastructuur.
 • Alle georganiseerde culturele, sportieve of andere (verenigings)activiteiten zijn verboden, zowel indoor als outdoor. Dat betekent dus onder andere geen repetities, trainingen, vergaderingen, evenementen of voorstellingen. Online alternatieven zijn uiteraard wel toegelaten. 
 • Uitzondering: activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. 
  • Culturele activiteiten, zowel binnen als buiten.
  • Sportactiviteiten buiten (bv. MajoTwirl, dans ... ) 
  • Sportactiviteiten binnen (bv. MajoTwirl, dans ...), indien georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid. Ga dus na of je activiteit is toegelaten door je lokaal bestuur!
 • Door verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • maximum 50 deelnemers (inclusief begeleiding) 
  • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
  • de begeleider respecteert de geldende afstandsmaatregelen en draagt een mondmasker
  • geen overnachtingen.
  • Op de website van De Ambrassade vind je meer info (werking vanaf 29/10)
 • Individuele (niet-georganiseerde) activiteiten voor 12+ kunnen enkel volgens de geldende regels rond sociaal contact:
  • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig
  • Nodig je iemand uit bij je thuis? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen.
  • Woon je alleen? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn. 
  • Kom je samen op straat? Je mag met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden.
 • Onderwijs:
  • DKO, academies: protocollen en draaiboeken DKO in code rood.
  • Privélessen zijn toegelaten (volgens de FAQ van het departement cultuur
   • in een apart lokaal (bijvoorbeeld in een school, dus niet bij de lesgever of leerling thuis) (Noot: volgens het MB zijn de meeste culturele, recreatieve, sportieve ... plaatsen nog steeds gesloten voor activiteiten vanaf 13 jaar, behalve in het kader van het leerplichtonderwijs)
   • mits respect voor de regels die gelden voor ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten (zie FAQ punt 13, 2 meter afstand voor blazers)
   • met maximum vier personen, inclusief de lesgever
   • met maximum 50 deelnemers, inclusief de lesgever, in geval van lessen georganiseerd door clubs of verenigingen voor kinderen tot en met 12 jaar, mits naleving van de voorwaarden voor activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar (zie boven).
Niet omdat we niet goed bezig waren. Maar uit zorg voor de zorg en voor elkaar. Even pauze, om daarna weer samen door te gaan.

VLAMO volgt ondertussen alles verder op, en blijft natuurlijk voor jullie klaarstaan.
  Hou de lokale coronaregels in de gaten!

  De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol.

  Opgelet, lokale besturen kunnen dus aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

  VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

  Wat met sociaal contact? Dit zijn de huidige maatregelen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/#id_4
  Richtlijnen en protocollen horeca: