Mag je als vereniging drank serveren zonder professionele cateraar?

Nu verenigingen hun activiteiten buiten én binnen - weliswaar coronaproof - weer mogen opstarten, brengt dit de nodige vragen met zich mee. Zo staat er in het basisprotocol dat eten, drinken en catering bij georganiseerde activiteiten (zoals repetities) volgens het horecaprotocol moet gebeuren, maar in het Ministerieel Besluit worden de regels rond het "professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten" uitgelegd.

Wil dit dan zeggen dat je als vereniging een beroep moet doen op een professionele horecazaak of cateraar om een drankje te mogen schenken na de repetitie? (Update 28 juni 2021)

Geen zorgen, een vereniging hoeft geen professionele instantie in te schakelen om eten of drinken aan te bieden. Het departement cultuur bevestigde ons dat het belangrijker is dat je hierbij de maatregelen volgt die voor de horeca van toepassing zijn.

We denken hierbij aan:

 • De algemene maatregelen en “10 geboden” (bekijk op onze coronapagina) worden gevolgd.
 • Garandeer een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel, maximaal 8 personen per tafel (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) of 1 huishouden.
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen bediening aan de bar toegelaten. (Uitzondering: eenmanszaken)
 • Klanten en het personeel dragen een mondmasker.
 • Binnen: een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en moet op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm C02.
 • Buiten / open terras:
  • Minstens 1 volledige zijde van het terras is altijd geopend en moet een voldoende ventilatie verzekeren.
  • Het geluidsniveau mag nooit hoger zijn dan 80 decibels. (Uitzondering: evenementen met horeca-activiteiten.)
  • De openbare ruimten (en dus ook terrassen in de openbare ruimte) moeten georganiseerd worden volgens de richtlijnen van de lokale overheid. Contacteer dus je lokaal bestuur vooraleer je een terras op openbaar domein plaatst!
 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur.

Je vindt alle richtlijnen op: https://heropstarthoreca.be/

Het is dus niet de bedoeling dat iedereen van de vereniging rondloopt en voor zichzelf een drankje inschenkt. Je stelt dus per activiteit best een of meerdere barverantwoordelijken aan die voor een coronaproof bediening zorgen.

Opgelet: Organiseer je een activiteit voor een breed publiek waarbij er drank of eten geserveerd wordt, zoals een mosselfestijn of een terras met optredens? Dat is een evenement en dan moet je hiervoor een CERM-scan maken en toestemming vragen bij je lokaal bestuur.