Op naar fase rood vanaf 24 oktober met een nieuw basisprotocol. Wat verandert er?

laatste update: 27 oktober 2020

OPGELET: op dinsdagavond 27oktober zit de Vlaamse regering samen om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Mogelijks volgen er binnenkort nog verstrengingen! 

In dit nieuwe basisprotocol is veilig muziek spelen en dansen ook mogelijk in code rood. Activiteiten moeten wel plaatsvinden in minder volle ruimtes. De limiet van 50 personen valt weg, maar vanaf nu rekenen we in m². De grootte van de locatie bepaalt het aantal personen dat kan deelnemen. 

OPGELET: federale, provinciale en lokale maatregelen hebben voorrang op het basisprotocol en kunnen dus bepaalde regels verstrengen of activiteiten verbieden.

Maximumaantallen (ministerieel besluit 23 oktober): 

 • Georganiseerde binnenactiviteiten en indoor evenementen: volgens richtlijnen protocol, met een maximum van 200 personen in dezelfde ruimte
 • Georganiseerde buitenactiviteiten (vereniging): volgens richtlijnen protocol, met een maximum van 50 personen 
 • Publieksgerichte buitenactiviteiten (evenementen, concerten): volgens richtlijnen protocol, met een maximum van 400 personen 

CODE ROOD

 • Het aantal deelnemers dat kan deelnemen is 1 persoon per 10 m². Dit geldt voor elke activiteit: repetities, vergaderingen, enz. Heb je een ruimte van 200 m²? Dan kun je in totaal 20 personen verwelkomen op je repetitie.
 • Binnen die ruimte blijven de bestaande afstandsregels gelden: 2 m voor blazers, 1,5 m voor andere deelnemers. (Het is dus niet nodig om muzikanten in een vierkant van 10 m² te plaatsen.)
 • Naast een minder volle ruimte is een goede ventilatie nog steeds heel belangrijk.
 • Eten en drank aanbieden is niet toegelaten. 
 • Mondmaskers zijn verplicht (voor het bespelen van een instrument of het drinken van een slokje water mag het mondmasker even afgezet worden)
 • Dansactiviteiten: nauw fysiek contact is verboden.
 • Kampen of meerdaagse activiteiten (met of zonder overnachting) worden ten sterkste afgeraden.
 • Evenementen:
  • Tijdelijk niet meer dan 200 personen binnen toegelaten, kinderen inbegrepen. (Is dit inclusief of exclusief artiesten? We deden navraag bij het departement.)
  • Zittend publiek: steeds minstens 1,5 m afstand rondom de bubbels. (In zalen met vaste zitplaatsen komt dit doorgaans neer op 2 stoelen tussenlaten links/rechts en 1 rij voor/achter. Zorg ervoor dat dit minstens 1,5 m is.)
  • Bewegend/staand publiek: 1 persoon per 10 m²
  • Eten en drinken is verboden. 
  • Het publiek houdt het mondmasker de hele tijd op.
  • Ventilatiesysteem, zodat de CO2-concentratie onder de wettelijke normen voor de kwaliteit van binnenlucht blijft.

Veilig verenigen na code oranje

Samen met onze collega-organisaties hebben we er hard voor geijverd om de amateurkunsten niet volledig stil te leggen in code rood. Volgens ons speelt het verenigingsleven een belangrijke rol in het mentaal welzijn van mensen. Verenigingen gaan vereenzaming tegen en geven ons een doel. Daarom vinden we het belangrijk dat de verenigingen die dat willen en kunnen nog steeds bepaalde activiteiten in georganiseerd verband kunnen organiseren, zolang de situatie dit toelaat. Jullie bewijzen immers elke week opnieuw dat jullie verantwoordelijk en professioneel omgaan met de strenge maatregelen. We willen jullie dan ook bedanken voor al jullie inspanningen!

We zullen doorgaan, of toch maar (even) niet?

Toch is het logisch dat velen zich de vraag stellen of het beter is om even te stoppen, of toch door te gaan? VLAMO kan hierover geen dwingend advies opleggen. Als organisatie volgen wij alle ontwikkelingen op de voet en proberen wij onze aangesloten leden en verenigingen zo goed mogelijk te informeren over de geldende maatregelen. We hebben lang geijverd voor de bestaande protocollen en we zijn ervan overtuigd dat als verenigingen die strikt opvolgen, zij een zo veilige mogelijke omgeving kunnen creëren voor hun leden.

Maar, een nulrisico voor de verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Bovendien is de ene vereniging de andere niet: de samenstelling van de groep, de repetitieruimte, de epidemiologische situatie van de stad of gemeente ... is telkens anders.  

Activiteiten kunnen voorlopig dus doorgaan, voor wie die veilig kan en wil organiseren, maar voorzichtigheid blijft geboden. Het blijft uiterst belangrijk om de protocollen strikt na te leven. Maak als vereniging dus een eerlijke risicoinschatting van je activiteit, die past bij de situatie en omgeving van jouw vereniging. Als je activiteiten organiseert, doe het dan veilig en met gezond verstand. Is er twijfel? Overleg dan binnen je vereniging over de verderzetting van jullie werking. Hou ook steeds rekening met de lokale richtlijnen van jouw stad of gemeente.

Better safe than sorry!

We duiken de komende dagen verder in het nieuwe basisprotocol en ministerieel besluit, en zorgen binnenkort voor een update van onze website en leidraad.