[UPDATE 21/01] YES! EIN-DE-LIJK WEER MUZIEK!

Repetities en andere verenigingsactiviteiten binnen worden opnieuw mogelijk in code rood vanaf vrijdag 28 januari! Het Overlegcomité besliste dat georganiseerde activiteiten vanaf dan opnieuw zullen mogen met max. 80 binnen en max. 200 personen buiten. Meer gedetailleerde informatie over de maatregelen volgt wellicht in de loop van volgende week. We houden jullie op de hoogte.


[UPDATE 20/01] Lees het persbericht van De Federatie.


[UPDATE 19/01] Lees onze duidelijke oproep aan het volgende Overlegcomité


[UPDATE 10/01] Het Overlegcomité van 6 januari houdt de lopende maatregelen aan.


[UPDATE 30/12] Het Overlegcomité kwam op woensdag 29 december digitaal samen omwille van het recente arrest van de Raad van State. De maatregelen voor de culturele sector die het comité op 3 december vastlegde worden opnieuw hersteld (zie onder). Ga naar het basisprotocol vanaf 30 december 2021.


Nog vragen? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be. We houden jullie op de hoogte.

Huidige maatregelen: vanaf 30 december

 • Gezien de epidemiologische situatie vragen we iedereen om veilig, verantwoord en met gezond verstand te organiseren, met maximale aandacht voor de algemene basisregels, zoals ventilatie, (hand)hygiëne, social distancing en het beperken van contacten.
 • Respecteer de wetgeving en stel een covidcoördinator aan.  Een riscoanalyse, draaiboek en registratie van deelnemers blijven aangeraden.
 • Lokale overheden kunnen strenger zijn. Doe dus steeds navraag naar de richtlijnen in jouw stad of gemeente!

Activiteiten zonder publiek

INDOOR:

 • Georganiseerde activiteiten / verenigingsactiviteiten (ook jeugdactiviteiten) zijn niet toegelaten (bv. repetities, vergaderingen). Uitzondering: sportactiviteiten (enkel zonder publiek en zonder overnachting).
 • Vormingen, workshops en opleidingen:
  • Deeltijds Kunstonderwijs: coronamaatregelen Vlaanderen / coronamaatregelen Brussels Gewest
  • Privélessen / (Professionele) vzw's en ondernemingen (bv. muziekschool buiten het regulier onderwijs):
   • Toegestaan, mits informeren van klanten, personeelsleden en derden over preventiemaatregelen, middelen voor handhygiëne, hygiënemaatregelen (desinfecteren), goede verluchting
   • Mondmaskerplicht: vanaf 6 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden. 
 • Private bijeenkomsten: zie www.info-coronavirus.be/nl/faq/#id_4

OUTDOOR:

 • Georganiseerde activiteiten/verenigingsactiviteiten zijn toegelaten tot 100 personen (vanaf 101 personen: mondmasker + CST verplicht)

Evenementen met publiek

= Openbaar aangekondigd en toegankelijk, duidelijk publiekelijk karakter (bv. concerten). Hou rekening met auteursrechten (bv. Sabam). Opgelet: sportactiviteiten met publiek zijn niet toegelaten.

 • Binnen: enkel ZITTEND, buiten: zittend of staand
 • Tot en met 50 binnen/100 buiten personen publiek:
  • Mondmaskerplicht* (buiten: + social distancing tussen gezelschappen)
  • Of: mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket**, als je het publiek vooraf duidelijk inlicht 
 • Vanaf 51 personen binnen/101 personen buiten publiek:
  • Met toestemming van de lokale overheid 
  • Mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket** verplicht (indoor tot max. 200 personen / outdoor: maximaal 1 bezoeker per 4 m², eenrichtingsverkeer met gescheiden in- en uitgangen)
 • Algemene aandachtspunten: (hand)hygiëne, afstand en contacten beperken
 • Horecaregels: van toepassing in horecazaak, evenement (bv. drankverkoop bij concert) (o.a. CST, enkel zittend, maximaal 6 personen per tafel, personen blijven aan eigen tafel zitten, sluitingsuur: 23 uur) 
 • Ventilatie/verluchting bij indoor evenementen:
  • Streven naar norm = 900 ppm CO2 + actieplan, aanbevelingen adviezen luchtkwaliteit
  • CO2-meter = verplicht (meter aanwezig in elke aparte ruimte waar het event plaatsvindt, waar wachtrijen staan ... op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats en op een centrale plaats, niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem)
 • (*) Mondmaskerplicht: vanaf 6 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden.​​​
 • (**) Covid Safe Ticket: vanaf 12 jaar voor evenementen (in horeca: vanaf 16 jaar) (Meer info over het CST als toegangsvoorwaarde.)

Enkele begrippen uitgelegd

Evenement versus verenigingsactiviteit 

Er bestaat soms onduidelijkheid tussen "(verenigings)activiteiten in georganiseerd verband" en "evenementen". Wat is het verschil?

 • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

Met welke regels rekening houden en in welke volgorde?

 1. Algemene maatregelen
 2. Overheden: federale en Vlaamse besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente)
 3. Basisprotocol cultuur
 4. Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, …)

Aandachtspunten:

 • Deelnemers en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.
 • Verplicht: covidcoördinator (in vereniging en op activiteit) die als contactpersoon op de hoogte is van de geldende coronamaatregelen, zodat deelnemers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Beschrijf ook wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis! (Meer info over maatregelen na contact/besmetting: www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/ en www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/)
 • Er moet nog steeds voldoende aandacht gaan naar goede reiniging, ontsmetting, handhygiëne en verluchting/ventilatie (< 900 ppm CO2). Voorzie de nodige maatregelen en/of middelen hiervoor.
 • Risicoanalyse, draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. 

Hou ook rekening met eventuele andere geldende maatregelen

 • Voor en na de activiteit blijven de algemene regels gelden. Zo geldt als algemene aanbeveling in het MB nog steeds een afstand van 1,5 m tussen elk individu. Hou hiermee rekening bij de organisatie van je activiteit (bv. vermijd “crowding” aan in- en uitgangen). 
 • Er kunnen ook nog andere regels van kracht zijn op bepaalde locaties. Ook lokale besturen kunnen strenger optreden indien nodig.

Organisatorische maatregelen: de "10 geboden" in een notendop

 1. Respecteer de geldende wetgeving en richtlijnen.
 2. Duid een COVID-coördinator aan op het niveau van de organisatie en van de activiteit. Een risicoanalyse en draaiboek blijven aangeraden.
 3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches ...).
 4. Volg de regels rond social distancing (waar nodig)
 5. Waarborg de hygiëne ter plaatse: stel middelen ter beschikking van deelnemers om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien.
 6. Zorg voor de regelmatige reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
 7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte. Volg de adviezen en/of regels.
 8. Persoonlijke bescherming: volg de richtlijnen rond mondmaskers (waar nodig)
 9. Beheer besmette personen. Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen. Als algemeen principe geldt: wie ziek is of in quarantaine/isolatie, blijft thuis. 
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe het protocol gehandhaafd zal worden.

Algemene maatregelen

 • Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.
 • Let op met kwetsbare mensen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hou afstand (1,5 m).
 • Draag een mondmasker.
 • Beperk je contacten.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Verlucht binnenruimtes goed. (CO2 < 900 ppm)
 • Volg de regels over bijeenkomsten.