Tot eind 2020 konden verenigingen gebruik maken van de zogenoemde ‘bijkluswet’, waarmee verenigingswerkers onbelast konden bijverdienen. Aangezien die wet nietig verklaard werd door het Grondwettelijk Hof, was er voor de socioculturele sector nog tot eind 2021 een alternatieve, tijdelijke regeling. 

De federale ministerraad keurde begin december een definitieve regeling voor verenigingswerk goed. De RSZ bevestigde vervolgens deze week dat deze nieuwe regeling ingaat op 1 januari 2022. In een notendop:

  • Maximaal 300 uur voor de verenigingswerker in de sociaal-culturele en amateurkunstensector
  • De verenigingswerker betaalt 10 procent personenbelasting
  • Vereenvoudiging administratieve verplichtingen