Organisator: 
VLAMO Antwerpen
Soort activiteit: 
Evenement
Doelgroep: 
Allen
22/11/2020 20:45

Evaluatieconcert

VLAMO Antwerpen organiseert dit evaluatieconcert in samenwerking met Brassband Heist in PZ Wiekevorst.
Orkesten en hun leden, die willen deelnemen aan de evaluatieconcerten, moeten voldoen aan voorwaarden: oa. volledig in orde met het VLAMO-lidmaatschap en de deelnemende groep bestaat uit minstens 13 personen.

Een orkest schrijft zich in via het formulier dat VLAMO hiervoor ter beschikking stelt. Dit inschrijvingsformulier wordt door de groep volledig en correct ingevuld.
De groep betaalt bij inschrijving een waarborg van € 100, dit via een overschrijving op het rekeningnummer van de provinciale VLAMO afdeling. De inschrijving tot deelname is pas definitief na ontvangst van deze waarborg. Voornoemd bedrag zal door VLAMO terugbetaald worden na werkelijke deelname aan het evaluatieconcert, of na een annulatie ten laatste twee maanden voor het evaluatieconcert. De inschrijvingsformulieren worden elektronisch bezorgd aan het trefpunt.

De programmakeuze is volledig open. Groepen kunnen dus geheel vrij kiezen welke werken, inclusief inspeelwerk (niet verplicht), ze uitvoeren op het evaluatieconcert. Groepen die om een klassering vragen, dienen hiermee wel rekening te houden bij hun programmakeuze.
Ten laatste 1 maand voor het evaluatieconcert bezorgen de orkesten het volledige programma dat ze zullen uitvoeren en of ze eventueel een inspeelwerk spelen, aan het trefpunt.
Het programma duurt minstens 20 minuten en maximaal 40 minuten. Dit is exclusief opstelling en afbraak, waarvoor telkens 15 minuten voorzien wordt.
Het orkest mailt de directiepartituren ten laatste 1 maand voor het evaluatieconcert door naar het trefpunt.

Alle deelnemers dienen minstens 1 uur voor aanvang van het eigen optreden aanwezig te zijn op de betreffende locatie. Bij aankomst meldt een afgevaardigde van de vereniging zich aan bij het onthaal voor verdere praktische instructies en begeleiding. De organisatie voorziet een inspeellokaal, waar de deelnemers vooraf kunnen warmblazen.

Elke deelnemende groep wordt beoordeeld door twee evaluatoren.
Er worden geen punten gegeven. Elke evaluator maakt per deelnemende groep een verslag op basis van het volledige programma. Na het optreden wordt dit verslag, samen met een getuigschrift, overhandigd aan de deelnemende groep.
Er wordt een mondeling feedbackmoment voorzien met het evaluatieteam na het evaluatieconcert. Per deelnemende groep mogen er twee personen, waaronder de dirigent, deelnemen aan de bespreking van het verslag en geleverde prestatie.


Elke deelnemende groep, ongeacht de discipline, ontvangt een all-in premie van 600 euro (inclusief verplaatsingskosten, e.d.).
De nodige formulieren worden hiervoor voorzien op de dag zelf. De vergoeding wordt samen met de waarborg na deelname gestort op het opgegeven rekeningnummer.
Wanneer er twee groepen van eenzelfde vereniging deelnemen, zal er slechts één vergoeding toegekend worden. 
VLAMO voorziet daarnaast twee uur extra artistieke ondersteuning door deskundigen. Elke deelnemende groep kan hier vrijblijvend gebruik van maken in de aanloop naar het evaluatieconcert. 
Deze uren worden ingepland in de periode tussen de bevestiging van de inschrijving en het evaluatieconcert zelf en dient minstens één maand vooraf aangevraagd te worden aan het trefpunt VLAMO Antwerpen.

Indien u meer info wenst, lees dan het volledige reglement