Deelnameprijs: 
De deelnemende korpsen storten een waarborg van 60 euro.
Locatie: 
Zaal Ruggehof, Frans Van Dijckstraat 46 Deurne
Contactinformatie: 
antwerpen@vlamo.be
Organisator: 
VLAMO Antwerpen
Doelgroep: 
Muzikanten
05/10/2019 13:00

Evaluatieconcert Deurne

Met de formule van de evaluatieconcerten wil Vlamo Antwerpen vzw ondersteuning bieden aan alle types van orkesten (disciplines) in onze provincie.  
Door orkesten te laten concerteren in een geschikte accommodatie en  door de orkestleden te stimuleren naar elkaar te luisteren tijdens de uitvoering van de andere deelnemers, willen we een aanzet geven voor het creĆ«ren van een concertcircuit waarbij men bereid is respect en waardering op te brengen voor elkaars inspanningen.  
Deze evaluatieconcerten kunnen ook een middel zijn om nieuwe zaken uit te proberen, concerten en wedstrijden voor te bereiden enz.

Een beoordeling door deskundigen kan voor de deelnemende orkesten mogelijk ook een leidraad zijn om hun prestaties in positieve zin te doen evolueren.  
Er wordt telkens ook tijd voorzien voor een persoonlijk gesprek tussen de deskundigen en de dirigent van de deelnemende verenigingen..  

Vlamo Antwerpen vzw wil met deze formule haar leden nieuwe impulsen en een steuntje in de rug geven.