Locatie: 
Muziekcentrum Track Kortrijk
Contactinformatie: 
west.vlaanderen@vlamo.be
Organisator: 
Vlamo West-Vlaanderen
Soort activiteit: 
Vorming
Doelgroep: 
Allen
23/04/2018 20:00 tot 22:00

GDPR infoavond 23 april 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de "Data Protection Directive", de Europese wetgeving uit 1995.

De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. Ze is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Organisaties hebben dus de tijd tot die datum om zich in regel te stellen. Vanaf 25 mei 2018 moet je bij een controle of betwisting actief kunnen aantonen de je volgens de nieuwe wetgeving handelt. Ook vereniginingen moeten in orde zijn!

Daarom organiseert Vlamo infosessies over deze nieuwe wetgeving. De infosessie voor West-Vlaanderen vindt plaats op maandag 23 april 2018
in het auditorium van het Muziekcentrum Track Kortrijk, Conservatoriumplein 1.
Inschrijven.