Deelnameprijs: 
gratis
Contactinformatie: 
oost.vlaanderen@vlamo.be
Organisator: 
VLAMO Oost-Vlaanderen
Soort activiteit: 
Vorming
Doelgroep: 
Allen
17/02/2019 10:00

Jaarvergadering 2019

VLAMO doet, als overkoepelende organisatie van alle muziekverenigingen in Oost-Vlaanderen, inspanningen voor het opkrikken van het muzikaal niveau zowel van de muzikanten als van de verenigingen. Daartoe organiseren zij clinics voor diverse instrumenten, evaluatieconcerten, en ondersteunen zij financieel het begeleiden van de orkesten door professionelen.

De Raad van Bestuur stelt vast dat, op de verzekering van de muzikanten na, deze dienstverlening door te weinig en steeds door dezelfde verenigingen wordt gebruikt. Anderzijds wenst deze ook de werking van VLAMO binnen de verenigingen en zeker binnen de bestuursgeledingen ervan een bredere bekendheid te geven. Voor deze beide doelstellingen wordt de Algemene Vergadering zo breed mogelijk opengesteld. 

Elke vereniging wordt uitgenodigd kennis te nemen van de voorbije werking en de plannen voor het volgende jaar. Tegelijk worden de diverse initiatieven van VLAMO uitgebreid toegelicht. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving op het vlak van de fiscale behandeling van vergoedingen voor o.m. dirigenten. 

Bij deze worden alle verenigingen tot deze algemene vergadering op 17 februari e.k. uitgenodigd. De Raad van Bestuur hoopt dat alle verenigingen aanwezig zullen zijn zodat ook de stem van de verenigingen wordt gehoord, en de eventueel noodzakelijke bijsturingen aan de werking van VLAMO op een breed draagvlak worden gebaseerd.

Inschrijven via het inschrijvingsformulier.