Locatie: 
Bevegemse Vijvers, Zottegem
Contactinformatie: 
oost.vlaanderen@vlamo.be
Organisator: 
VLAMO Oost-Vlaanderen
Soort activiteit: 
Vorming
Doelgroep: 
Allen
29/02/2020 10:00 tot 12:00

Jaarvergadering 2020

VLAMO doet, als overkoepelende organisatie van alle muziekverenigingen in Oost-Vlaanderen, inspanningen voor het opkrikken van het muzikaal niveau zowel van de muzikanten als van de verenigingen.

Daartoe organiseren zij clinics voor diverse instrumenten, evaluatieconcerten, en ondersteunen zij financieel het begeleiden van de orkesten door professionelen.

 

De Raad van Bestuur stelt vast dat, op de verzekering van de muzikanten na, deze dienstverlening door te weinig en steeds door dezelfde verenigingen wordt gebruikt.

Anderzijds wenst deze ook de werking van VLAMO binnen de verenigingen en zeker binnen de bestuursgeledingen ervan een bredere bekendheid te geven.

Voor deze beide doelstellingen wordt de Jaarvergadering zo breed mogelijk opengesteld en worden alle verenigingen daartoe uitgenodigd.

 

Zo kunnen ze kennis nemen van de voorbije werking, de plannen voor het volgende jaar en de financiële situatie van VLAMO Oost-Vlaanderen.

Tegelijk worden de diverse initiatieven van VLAMO Oost-Vlaanderen uitgebreid toegelicht.

Tot slot zal gastspreker Geert Vanmaeckelberghe u allen warm maken om met uw vereniging verzorgde straatoptredens te organiseren.

 

Bij deze nodigen wij u graag uit tot deze algemene vergadering die plaatsvindt

op zaterdag 29 februari 2020  vanaf 10.00u

in de Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem

 

De Raad van Bestuur hoopt dat alle verenigingen aanwezig zullen zijn zodat ook de stem van de verenigingen wordt gehoord, en de eventueel noodzakelijke bijsturingen aan de werking van VLAMO Oost-Vlaanderen op een breed draagvlak worden gebaseerd.

 

De dagorde ziet er uit als volgt :

10.00u  Verwelkoming door Voorzitter Youri Vande Sande en Concertband Opus 7

10.30u  Presentatie werking voorbije en komend werkjaar

10.45u  Entr’acte door Concertband Opus 7

11.00u  Presentatie ‘Klank, Kleur én Beweging: opstappend musiceren’, 

door Geert Vanmaeckelberghe, docent en jurylid marching

11.30u  Finale door Concertband Opus 7

 

Inschrijvingsformulier