Locatie: 
Muziekcentrum Track Kortrijk - Conservatoriumplein 1
Contactinformatie: 
west-vlaanderen@vlamo.be
Organisator: 
VLAMO West-Vlaanderen
Soort activiteit: 
Wedstrijd
Doelgroep: 
Muzikanten
25/10/2020 10:00

Jeugdfestival

VLAMO West-Vlaanderen organiseert op zondag 25 oktober 2020 een Jeugdorkestenfestival in het Muziekcentrum Track Kortrijk.

Deze is toegankelijk voor alle jeugdorkesten, binnen elke discipline en wordt niet ingedeeld in reeksen of afdelingen.

Wanneer het deelnemend jeugdorkest wel een klassering vraagt dan dient men dit expliciet aan te geven op het inschrijvingsformulier.

Inschrijving: 

Om te kunnen deelnemen moet  de deelnemende groep volledig in orde zijn met het VLAMO-lidmaatschap

- 85 % van de deelnemende groep moet jonger zijn dan 26 jaar in het jaar waarin het festival plaatsvindt;

- de deelnemende groep bestaat uit minstens 13 personen.

Er kunnen maximaal 10 verenigingen deelnemen en de volgorde van inschrijving is bepalend.

Bij inschrijving dient er een waarborg van 100 euro gestort te worden op rekeningnummer BE62 3800158391 61 van VLAMO West-Vlaanderen vzw.

Uiterste datum van inschrijving is 1 september 2020. Het inschrijvingsformulier.

Programma:

De programmakeuze is volledig open. Groepen kunnen dus geheel vrij kiezen welke werken, inclusief inspeelwerk (niet verplicht), ze uitvoeren. Groepen die om een klassering vragen dienen wel rekening te houden bij

hun programmakeuze. M.a.w. ze kiezen werken die geklasseerd zijn in de afdeling van keuze. Klassering van de werken kan nagekeken worden op het repertorium van VLAMO.

Indien het werk niet geklasseerd is, dient een directiepartituur doorgestuurd te worden naar Martin Gobyn <documentatiecentrum@vlamo.be> met de vraag om klassering.

Let op! Het programma duurt minstens 20 minuten en maximaal 40 minuten.

Uiterlijk 11 september 2020 bezorgen de deelnemende orkesten het volledig programma en mailen de directiepartituren naar west-vlaanderen@vlamo.be

Op de dag zelf brengen ze twee directiepartituren mee van de te spelen werken.

Optreden:

Alle deelnemende groepen dienen minstens 1 uur voor aanvang van het eigen optreden aanwezig te zijn. Bij aankomst meldt de afgevaardigde zich aan bij het onthaal voor afgifte van partituren en het ondertekenen van de nodige documenten.

Er zal een lokaal voorzien worden om de instrumenten warm te blazen en in te spelen.

Elke deelnemende groep wordt beoordeeld door evaluatoren Nick Vandendriessche, Hannes Vanlancker, Thari Verloove en Luc Neirynck.

Er worden geen punten gegeven. Elke evaluator maakt per deelnemende groep een verslag op basis van het volledige programma. Na het optreden wordt dit verslag, samen met een getuigschrift, overhandigd aan de deelnemende groep.

Er wordt een mondeling feedbackmoment voorzien met het evaluatieteam na het evaluatieconcert. Per deelnemende groep mogen er twee personen, waaronder de dirigent, deelnemen aan de bespreking van het verslag en geleverde prestatie.

Vergoeding:

Elke deelnemende groep, ongeacht de discipline, ontvangt een all-in premie van 600 euro (inclusief verplaatsingskosten, e.d.).

De nodige formulieren worden hiervoor voorzien op de dag zelf. De vergoeding wordt samen met de waarborg na deelname gestort op het opgegeven rekeningnummer.

Wanneer er twee groepen van eenzelfde vereniging deelnemen, zal er slechts één vergoeding toegekend worden. 

VLAMO voorziet daarnaast twee uur extra artistieke ondersteuning door deskundigen. Elke deelnemende groep kan hier vrijblijvend gebruik van maken in de aanloop naar het evaluatieconcert. 

Deze uren worden ingepland in de periode tussen de bevestiging van de inschrijving en het evaluatieconcert zelf en dient minstens één maand vooraf aangevraagd te worden aan het trefpunt VLAMO West-Vlaanderen.

Wij dringen erop aan om het volledige reglement na te lezen.

We passen de corona-maatregelen toe waardoor er een maximum van 33 muzikanten plaats kan nemen op het podium in de Concertstudio. Er wordt géén slagwerkmateriaal ter beschikking gesteld, ieder orkest neemt eigen materiaal mee.