Deelnameprijs: 
5 euro
Locatie: 
Lemmensinstituut Leuven
Contactinformatie: 
Vlamo Vlaams-Brabant 016|26 18 28 vlaams.brabant@vlamo.be
Organisator: 
VLAMO Vlaams-Brabant
Soort activiteit: 
Wedstrijd
Doelgroep: 
Muzikanten
17/02/2019 10:00 tot 19:00

Provinciale Wedstrijd voor Solisten en Kleine Ensembles 2019 (Koperblazers/STT)

Hier vind je de details (zoals het programma) van de wedstrijd. 

Op zondag 17 februari 2019
- Koperblazers,
- Strijk- Toets- en Tokkelinstrumenten  

Op zondag 24 februari 2019
- Houtblazers
- Slagwerkers
Lemmensinstituut Leuven

Uiterlijk inschrijven op 30 november 2018!

 


1.    De wedstrijd voor solisten blaasinstrumenten en concertslagwerk is onderverdeeld in volgende disciplines:
- Houten blaasinstrumenten
- Koperen blaasinstrumenten
- Concertslagwerk
Deze wedstrijd wordt ingedeeld in zes afdelingen: derde, tweede, eerste, uitmuntendheid, ere en superiere afdeling.

2.    De wedstrijd voor solisten strijkers, toets- en tokkelinstrumenten is ingedeeld in de volgende disciplines:
- Strijkinstrumenten: bvb. viool, altviool, cello, contrabas
- Toetsinstrumenten: bvb. piano
- Tokkelinstrumenten: bvb. gitaar, harp, mandoline
De wedstrijd voor Strijk- Toets- en Tokkelinstrumenten wordt ingedeeld in vijf categorieën volgens leeftijd.
Cat A: minder dan 13 jaar (tijdsduur te spelen muziek tussen 3 en 8 min)
Cat B: 13 tot en met 15 jaar (tijdsduur te spelen muziek tussen 5 en 12 min)
Cat C: 16 tot en met 18 jaar (tijdsduur te spelen muziek tussen 10 en 15 min)
Cat D: Meer dan 18 jaar (amateurmuzikant) (tijdsduur te spelen muziek tussen 10 en 20 min)
Cat E: Meer dan 18 jaar (Hogeschoolstudent - richting muziek) (tijdsduur te spelen muziek 15 en 25 min)
De leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december van het inschrijvingsjaar is bepalend.
De deelnemers houden zich aan de in het reglement aangegeven minimale en maximale tijdsduur.

3.   De wedstrijd voor kleine ensembles is toegankelijk voor groepen van twee of meer uitvoerders die werken brengen uit het repertoire van ensemble en kamermuziek. 
Indien het ensemble optreedt zonder pianist of met een (niet-professioneel) pianist die deel uitmaakt van het ensemble moet het deelnemen in de reeks 'ensemble zonder begeleider'; indien het ensemble optreedt met een professioneel begeleider moet het deelnemen in de reeks 'ensemble met begeleider'.

Vlamo Vlaams-Brabant stelt desgevallend een pianistbegeleider ter beschikking van de kandidaten en zorgt er tevens voor dat de kandidaten tijdens de voorbereidingsperiode voor de wedstrijd kunnen oefenen met deze begeleider. 
De begeleider wordt aangeduid door Vlamo Vlaams-Brabant. Zelf een keuze van een begeleider maken is niet mogelijk.
De kandidaten zijn ook vrij zelf te zorgen voor een pianistbegeleider. De daaraan verbonden onkosten zijn ten laste van de kandidaten.  
Dezelfde pianistbegeleider zal de kandidaten dan begeleiden tijdens de Finalewedstrijd.

Inschrijving
Om te kunnen deelnemen moeten de kandidaten in orde zijn met hun lidmaatschap van Vlamo, hetzij individueel, hetzij via hun vereniging of onderwijsinstelling.
Iedere kandidaat betaalt 5 euro inschrijvingsgeld. Dit wordt vóór 30 november overgeschreven op het rekeningnummer van Vlamo Vlaams-Brabant: BE14 7340 0703 9983.

Er kan enkel deelgenomen worden met een geklasseerd werk (niet van toepassing voor STT). 
Wie een werk wil spelen dat nog niet geklasseerd is moet dit werk (solo + begeleiding) in pdf vóór 1 november 2018 opsturen naar martin@vlamo.be. 
De ensembles mailen de score.

Eens de kandidaat een werk gekozen heeft kan die keuze niet meer veranderd worden.
Hier kan je uw werk nakijken in verband met klassering 


De inschrijving dient te gebeuren via het elektronisch inschrijvingsformulier
Uiterlijke inschrijvingsdatum is 30 november 2018!


Raadpleeg het reglement koperblazers, houtblazers, slagwerkers, ensembles
Raadpleeg het reglement voor Strijk-, Toets en Tokkelinstrumenten (STT)

Belangrijk aandachtspunt!
Bij de inschrijving één exemplaar van de solopartituur en, indien men speelt met pianobegeleiding, één exemplaar van de pianopartituur voegen.
Wat betreft de ensembles volstaat het om één exemplaar van de directiepartituur op te sturen.
Inschrijvingen zonder bijbehorende partituren worden niet aanvaard.