Locatie: 
Lemmensinstituut Leuven
Contactinformatie: 
Trefpunt Vlaams-Brabant - [email protected] 016|261828
Organisator: 
Vlamo Vlaams-Brabant
Soort activiteit: 
Wedstrijd
Doelgroep: 
Muzikanten
04/03/2018 09:30 tot 18:00

PW Solisten en Kleine Ensembles Houtblazers en slagwerkers

Klik hier voor het programma. Begin januari krijgen alle deelnemers de juiste informatie toegestuurd mits betaling van het inschrijvingsgeld!
 
Belangrijke mededeling! Er kan enkel deelgenomen worden met werken die vóór 15 november geklasseerd zijn in het repertorium van Vlamo. (Dit is niet van toepassing voor deelnemers uit de reeks Strijk-Toets en Tokkelinstrument. Deze schrijven in op leeftijd categorie A-B-C-D). Niet geklasseerde werken moeten vóór 1 november gestuurd worden naar Martin Gobyn, [email protected] Het betreft hier wel de partituur van het instrument waarmee men deelneemt, bij voorkeur vergezeld van de pianopartituur. Dat kan enkel in PDF formaat. Los daarvan moet er nog steeds één exemplaar van het gespeelde werk + de pianobegeleiding, voor kandidaten die beroep doen op een begeleider van Vlamo, meegestuurd worden met het inschrijvingsformulier. De kandidaat die wenst deel te nemen meldt zich aan d.m.v. een inschrijvingsformulier, terug te vinden vanaf september op de website of aan te vragen bij het provinciaal trefpunt. 
De uiterste inschrijvingsdatum is 30 november via www.vlamo.be.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro en dient uiterlijk op 7 december 2017 op de F-rekening BE14 7340 0703 9983 van Vlamo Vlaams-Brabant vzw gestort. Bij de mededeling dient de naam van de deelnemer vermeld te worden.
Indien wij het inschrijvingsgeld niet op 7 december 2017 ontvangen hebben, zal de inschrijving geannuleerd worden.
Er zal hierover ook geen herinnering meer gestuurd worden.
 
Op zondag 25 februari 2018 
- koperblazers 
- Strijk– Toets en Tokkelinstrument
 
Op zondag 4 maart 2018 
- houtblazers
- slagwerkers  
Lemmensinstituut Leuven
 
Uiterlijk inschrijven op 30 november 2017
 
INSCHRIJVING EN WEDSTRIJDVERLOOP 
De wedstrijd wordt ingedeeld in de volgende disciplines: 
Houten blaasinstrumenten 
Koperen blaasinstrumenten 
Concertslagwerk 
Strijk– Toets en Tokkelinstrumenten
 
De kandidaat die wenst deel te nemen kunnen vanaf 1 september 2017. Klik hier voor het inschrijvingsformulier
(Bij inschrijving zal je een bevestigingsmail ontvangen. Aandachtspuntje: kijk eventueel ook uw "ongewenste mail" na.)
 
De kandidaten voegen in pfd-formaat de partituur van het instrument waarmee men deelneemt en de bijhorende pianobegeleiding bij de inschrijving.
 
Voor het repertorium: klik hier
Voor het volledige reglement:
 
- Alle kandidaten voeren één werk of een deel van een werk uit. 
- Om te kunnen deelnemen moeten de kandidaten op het moment van hun inschrijving in orde zijn met het lidmaatschap van Vlamo, hetzij individueel, hetzij via hun vereniging. 
 
Leerlingen van een onderwijsinstelling met een institutioneel abonnement kunnen eveneens inschrijven. 
Studenten uit het hoger muziekonderwijs niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Eerstejaarsstudenten vormen daarop een uitzondering, maar ze kunnen enkel aantreden in de superieure afdeling.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro en dient uiterlijk op 7 december 2017 op de F-rekening BE14 7340 0703 9983 van Vlamo Vlaams-Brabant vzw gestort. Bij de mededeling dient de naam van de deelnemer vermeld te worden.
Indien wij het inschrijvingsgeld niet op 7 december 2017 ontvangen hebben, zal de inschrijving geannuleerd worden.
Er zal hierover ook geen herinnering meer gestuurd worden.