Deelnameprijs: 
40€
Organisator: 
VLAMO West-Vlaanderen
Doelgroep: 
Allen
07/10/2021 08:30

SENIORENDAG

SENIORENDAG VLAMO West-Vlaanderen

Beleef een prachtige dag tussen vrienden en muzikanten in een andere omgeving, met een andere dirigent. Terwijl de muzikanten de muziek instuderen gaan de partners op stap.

Er is een voorafgaande repetitie, de datum van deze repetitie wordt later nog meegedeeld.

VOOR WIE

Voor muzikanten +55 jaar, lid van een vereniging aangesloten bij VLAMO.

WAAR

Zowel de repetitie als de seniorendag vinden plaats in zaal 't Kruispunt, Sint-Sebastiaanstraat 1, 8480 Eernegem.

Verplaatsing naar activiteiten en middagmaal gebeuren per autocar.

 

DAGINDELING 7 oktober (onder voorbehoud):

  • 08.30 uur:     ontvangst met koffie
  • 09.15 uur:     opstelling orkest
  • 09.30 uur:     repetitie - uitstap partners
  • 12.00 uur:     gezamenlijk middagmaal
  • 14.15 uur:     repetitie - uitstap partners
  • 17.30 uur:     generale repetitie
  • 19.00 uur:     concert (gratis)

i.s.m. de K.F. De Ware Vrienden Eernegem

De kostprijs bedraagt € 40/persoon.

Te storten op het rekeningnummer van VLAMO West-Vlaanderen: BE62 3800 1583 9161

Uw inschrijving is pas definitief wanneer we uw betaling hebben ontvangen.

Annulatie van deelname kan kosteloos tot 1 maand voor de activiteit. 

Bij annulatie binnen de maand voor de activiteit vragen wij bewijs van overmacht voor kosteloze annulatie.Er wordt tijdig een deelnemersbrief verstuurd met alle nodige informatie.

Inschrijven kan via dit formulier tot en met zondag 5 september 2021.