Locatie: 
LUCA School of Arts, Campus Lemmens, Lemmensberg 3 - 3000 Leuven
Contactinformatie: 
Esther Coorevits | esther@vlamo.be | 09 265 80 04
Organisator: 
VLAMO Centraal
Soort activiteit: 
Vorming
15/03/2019 09:30 tot 16:00

Studiedag 'Musica Per Tutti'

Studiedag georganiseerd i.s.m. de afdeling muziektherapie van Luca School of Arts, Campus Lemmens, met een debat en verschillende workshops.
Hierbij staat het vraagstuk betreffende integratie van personen met een specifieke kwetsbaarheid binnen reguliere amateur-muziekensembles centraal. 
We gaan in dialoog rond wat inclusie kan of moet betekenen, en zoomen tijdens enkele workshops in op inspirerende initiatieven en methodes uit het DKO en de (amateur)kunsten. 


Dagplanning

Plenaire sessie

 • 9u30 Onthaal en inleiding VLAMO
 • 9u45 Keynote -  Dimi Haezebrouck (Oranje vzw)

Korte pitches & panelgesprek

 • 10u15 Kristof Aerts en Anke Coomans
  De maat slaan op maat van iedereen? Differentiatie binnen de dagelijkse praktijk van een orkestdirigent.
 • 10u30 Erwin Van Gorp (BRIEZZ - Gielsbos)
  Wereldmuziek: de sleutel tot inclusie? 
 • 10u45 Kris De Visscher (DEMOS)
  Inclusie op micro-, meso- en macroniveau vanuit onderzoek en praktijk. 
   
 • 11u00 Muzikaal intermezzo door studenten muziektherapie van het Lemmens
 • 11u15 PAUZE 
 • 11u45 Panelgesprek 
 • 12u30 LUNCHPAUZE

Workshops om 13u30

 • Workshop 1: AMOR (Aangepast muziekonderwijs) - Bruggen slaan tussen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en ensembles op de academie. Kristien Van der Staey & Guy Remmerie (Lemmens en DKO).  
   
 • Workshop 2: Wereldmuziek - een Schat. De kunst van variatie en improvisatie in modale muziek. Erwin Van Gorp  
   
 • Workshop 3: Muziek op maat - Rik Rabaey werkt sinds 1990 als muziekpedagoog in De Lovie vzw. Hij arrangeert er al jaren de muziek op maat van zijn muzikanten met een verstandelijke beperking. Hij dirigeert jullie gedurende deze workshop naar een werkbare partituur.

   

Workshops om 14u15 (herhaling van 13u30)

 • Workshop 1 - AMOR
 • Workshop 2 - Wereldmuziek - een Schat
 • Workshop 3 - Muziek op Maat

15u00 Slotwoord & receptie


Deelnameprijs

Deelnameprijs is € 15. De lunch is inbegrepen. 
Voor studenten van het Lemmensinstituut is de studiedag gratis. 


Inschrijven

Inschrijven kan tot 1 maart 2019. 
Inschrijvingsformulier


Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Esther Coorevits. 
T 09 265 80 04
E esther@vlamo.be