Klankbord

Klankbord is het tijdschrift van VLAMO. Het verschijnt in februari, mei, juli, oktober en december.
De provinciale Klankborden zijn weggevallen. De provincies krijgen elk hun ruimte in Klankbord.

Advertentietarieven

Er bestaan verschillende tarieven voor Klankbord.

Aangesloten groepen krijgen 50% korting op de aangegeven prijzen, voor zover het gaat om niet-commerciële activiteiten.

Meer info
klankbord@vlamo.be

Redactie
Elke Vermeire
elke@vlamo.be
T 09 265 80 12

Tine Maes
tine@vlamo.be
09 265 80 04

Abonnement

  • niet-leden / €25
  • leden / €17
  • buitenland / 30
  • losse nummers4

Te betalen op rekening BE96 0013 6643 9505 van VLAMO, 9000 Gent. (BIC: GEBABEBB)

Je kan een abonnement rechtstreeks aanvragen via klankbord@vlamo.be.