Algemene richtlijnen culturele activiteiten

Georganiseerde activiteiten (verenigingsleven)

De basisvoorwaarde van een heropstart: is dat alle georganiseerde activiteiten die terug hervat worden, moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur, bepaald door de bevoegde minister, na overleg met de sector en advies van de GEES. VLAMO werkte voor onze subsector en verenigingen een eigen leidraad uit, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van amateurmuziekverenigingen. Die werd ondertussen aangepast volgens de krijtlijnen van dit basisprotocol. Voor verenigingen is het belangrijk om een risicoanalyse en draaiboek op te maken op basis van deze leidraad, zowel in het belang van zowel – en bovenal – ieders veiligheid als van de aansprakelijkheid

Fase 3: vanaf 8 juni 

  Update 10/06: Enkele specifieke activiteiten worden voorlopig nog verboden omwille van hun verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie: 

  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen 

  • Alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn 

  • Alle activiteiten waar nauw fysiek contact bij nodig is 

  De nodige richtlijnen zijn hiervoor in ontwikkeling, zodat ook deze activiteiten zo snel mogelijk terug kunnen opstarten.  

  Andere culturele activiteiten zijn vanaf 8 juni toegelaten onder volgende voorwaarden:

  De algemeen geldende richtlijnen omtrent hygiëne en social distancing blijven altijd en overal van kracht. 

  • Culturele activiteiten zonder publiek (denk aan bestuursvergaderingen, repetities, lessen … ).  
  • Begeleid door een verantwoordelijke.  
  • Groepen niet groter dan 20 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.  
  • De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden. 
  • Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen. 
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.

  Fase 4: vanaf 1 juli 

  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.  
  • Alle activiteiten met zittend publiek tot maximum 200 personen.  
  • Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden. 

  Fase 5: vanaf 1 augustus

  • Activiteiten met meer dan 200 personen publiek.  
  • Op basis van een tool waarmee je de risico’s van je evenement kan inschatten, die begin juli ter beschikking zal komen. 
  • Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat.
  • Grote massa-evenementen zoals festivals zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd. 

  Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

     Individuele maatregelen (privé)

  Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

  1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
  4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
  6. Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);