De nieuwe wet verenigingswerk 2.0

ContactInformatie: 
filip@vlamo.be
Trefwoorden: 
verenigingswerk

Eindelijk goed nieuws! Het lobbywerk van de sector heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanaf begin dit jaar konden verenigingen geen gebruik meer maken van de wet op het onbelast bijverdienen. Om dit hiaat op te vullen, werd nu een oplossing gevonden in de uitbreiding van de tijdelijke regeling voor de sportsector (tot eind 2021).

 

De ministerraad keurde het voorontwerp van de wet die deze uitbreiding tot de socioculturele sector voorziet begin mei al goed. Voor het zomerreces volgde uiteindelijk de definitieve goedkeuring door de plenare vergadering van de Kamer. 

De wet zal het mogelijk maken om vanaf 8 mei (dus met terugwerkende kracht!) het verenigingswerk te gebruiken voor volgende functies:

  • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema‚Äôs in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector

Voor onze sector betekent dit heel concreet: voor dirigenten, lesgevers en coaches. 

Opgelet: je moet als vereniging (vzw of feitelijke vereniging) voor aanvang van het verenigingswerk steeds een overeenkomst opmaken en een aangifte doen via het platform www.verenigingswerk.be

Download hier een voorbeeldcontract.

De RSZ heeft aangegeven dat verenigingen na de definitieve goedkeuring van de wet ook retroactief prestaties kunnen inbrengen. Dit betekent dat je de prestaties die sinds 8 mei via het verengingswerk werden geleverd, alsnog kunt inbrengen. 

Verenigingswerk in een notendop:
  • Je mag verenigingswerk doen als werknemer of ambtenaar, zelfstandige in hoofdberoep of gepensioneerde.
  • Verenigingswerkers moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen op kwartaalbasis maximaal 50 uur per maand verenigingswerk verrichten.
  • Als verenigingswerker mag je niet meer ontvangen dan 532,50 euro per maand en 6.390,00 euro per jaar (inclusief verplaatsingskosten en onkosten).
  • Anders dan in de vorige regeling, betaalt de organisatie een solidariteitsbijdrage van 10% en de verenigingswerker een belasting van 10%.