Einde bijkluswetsage (nog niet) in zicht

Vanaf 1 januari 2021 zullen verenigingen geen gebruik meer kunnen maken van de wet op het onbelast bijverdienen. Zo komt er een einde aan de fameuze bijkluswet, ook bekend onder de noemer verenigingswerk. Veel verenigingen maken gebruik van deze bijkluswet, bijvoorbeeld om de dirigent te betalen. De wet liet bepaalde groepen mensen toe om onbelast iets bij te verdienen voor bepaalde taken in het verenigingsleven, en dit zowel binnen de amateurkunstensector als de sportsector.
 

Wat betekent dit voor mijn vereniging?

Vanaf 1 januari 2021 kan je geen mensen meer betalen via het systeem van de bijkluswet. Let op, er zijn naast de bijkluswet nog andere systemen om als vereniging mensen (onbelast) te vergoeden. Klik hier voor een overzicht. 
 

Komt er een nieuw systeem in de plaats?

De bijkluswet was belangrijk voor de werking van tal van verenigingen. Samen met onze collega’s uit de amateurkunstensector en de sociaal-culturele sector pleit VLAMO dan ook bij de overheid voor het ontwikkelen van een degelijk alternatief. Hoewel we in de politiek veel mensen konden bereiken die onze zorgen delen is er momenteel nog steeds geen oplossing op korte termijn.

Op 17 december keurde de Kamer wel een wetsvoorstel goed met een reeks overgangsmaatregelen voor de sportsector. VLAMO betreurt dat de amateurkunsten met deze regeling in de kou blijven staan. Nochtans waren er hierover al enkele maanden contacten tussen onze sector en de bevoegde instanties. We horen uit politieke ook begrip voor onze frustratie. Zo gaf minister Vandenbroucke op vraag van kamerleden Nahima Lanjri (CD&V) en Carla Dejonghe (Open Vld) midden januari nog aan dat de regering heeft beslist om ook het overleg op te starten met vertegenwoordigers van de socioculturele sector in de brede zin, om tegen begin februari 2021 te onderzoeken of en hoe ze bij de regeling voor de sportsector kunnen aansluiten. Ondertussen is het maart en wachten we nog op een concrete oplossing.

We blijven in gesprek met de bevoegde ministers en hopen dat de tijdelijke regeling die nu op tafel ligt kan zo snel mogelijk worden uitgebreid tot de amateurkunsten.
 

VLAMO volgt alle ontwikkelingen op de voet. Zodra er nieuws is, kan je het nalezen op de website of via onze nieuwsbrief. Vragen? Mail naar zakelijkadvies@vlamo.be.
[UPDATE 13/08] De tijdelijke fiscale noodoplossing voor de sport wordt uitgebreid naar de socioculturele sector. Meer info over het verenigingswerk 2.0 lees je hier.