EXTRA KLUSJES TOT 500 EURO ONBELAST

Ons lobbywerk heeft geloond! Eergisteren werd een nieuw begrotingsakkoord afgesloten. Een van de maatregelen heeft ook effect op onze sector! Je las onderstaande passage gisteren misschien in de krant:

“Wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, moet onbelast tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen. Het gaat niet om eender welke jobs. Wel in eerste instantie om specifieke functies in de non-profit, zoals sportcoaches, dirigenten, toezichthouders in de naschoolse kinderopvang of mensen die thuisopvang organiseren voor zorgbehoevenden. Dat zijn jobs uit de zogenaamde ‘semi-agorale sector’. Een grijze zone tussen vrijwilligerswerk en reguliere jobs.”

We blijven nog voorzichtig want de concrete voorwaarden en details zijn nog niet bekend, maar dit is alvast voor een deel van onze verenigingen en dirigenten goed nieuws!