Fanfarecultuur erkend als immaterieel erfgoed!

De minister van Cultuur voegt de fanfarecultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vanaf nu behoren fanfares officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die dermate belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven.


VLAMO, de Vlaamse Amateurorganisatie vzw, zette haar schouders onder deze aanvraag met hulp van CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) en in samenspraak met een werkgroep met vertegenwoordigers uit fanfares over heel Vlaanderen. De erfgoedgemeenschap staat centraal in dit traject: als initiatiefnemer van deze aanvraag, moedigde VLAMO mensen aan die bij de fanfarecultuur betrokken zijn om mee te denken en werken: van muzikanten, bestuursleden en dirigenten tot hun publiek en entourage. 


(c) Karel Lemaitre - VLAMO Open Fanfarekampioenschap 2018


Een fanfare is een orkest met koperblazers - waaronder heel wat saxhoorns, zoals de bugel – saxofoons en slagwerk. Deze orkestvorm ontstond in de Lage Landen. De innovaties van Adolphe Sax, zoals de saxhoorns en de saxofoons, droegen vanaf het midden van de 19e eeuw bij tot de typische bezetting, de unieke klankkleur en het grote succes. Het alomtegenwoordige fanfareorkest maakte het muziekverenigingsleven toegankelijk voor iedereen, en dit sociale aspect kenmerkt de fanfarecultuur tot op vandaag. De fanfare is een plek waar mensen, ongeacht leeftijd, gender of achtergrond, samenkomen om muziek en plezier te maken. Fanfares zijn onlosmakelijk verbonden met het lokale (culturele) leven, maar gaan ondertussen ook internationaal. De fanfarecultuur leeft en blijft evolueren. Concertzalen worden gevuld met nieuw repertoire, de muzikale kwaliteit blijft aan belang winnen door sterker opgeleide muzikanten en dirigenten, en onder jeugdig impuls streven toporkesten naar artistieke perfectie.


Anno 2020 telt Vlaanderen iets meer dan driehonderd fanfares, waarin duizenden muzikanten samenkomen om zich artistiek te ontplooien en muzikaal te groeien. De opname op de Inventaris Vlaanderen zet de fanfarecultuur in de kijker en vormt een stimulans om blijvend zorg te dragen voor dit immaterieel cultureel erfgoed.

Een terugblik op ons traject

Het vervolg

Interessante links