Nieuwe projectsubsidie voor amateurkunsten

ContactInformatie: 
filip@vlamo.be

Wil je als amateurkunstenaar of amateurkunstenvereniging een project opstarten rond talentontwikkeling om de artistieke talenten binnen jullie vereniging of de omkadering van jouw artistieke praktijk een boost te geven? Dan is deze nieuwe subsidielijn misschien iets voor jou/jullie! Het reglement wil ook de samenwerking met het DKO of de professionele kunstensector stimuleren.  

 

De minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het gaat om een experimenteel reglement met een maximale looptijd van 3 jaar. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar.

Voor wie?

  • Individuele amateurkunstenaars (natuurlijke personen)
  • Amateurkunstenkunstenvereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) uit Vlaanderen

Feitelijke verenigingen kunnen als natuurlijk persoon een subsidieaanvraag indienen. De persoon die optreedt als contactpersoon en vertegenwoordiger is dan hoofdelijk aansprakelijk. 

Over het project en de aanvraag

  • Het moet gaan om een afgebakend project, dat maximaal 2 jaar (24 maanden) duurt. Het reglement dient dus niet voor de subsidiĆ«ring van reguliere werkingskosten. 
  • Je project heeft een duidelijke meerwaarde voor de ontwikkeling van jullie artistieke of omkaderende competenties (opmerking: dit laatste gaat niet over zakelijke of organisatorische competenties, maar wel over 'omkaderende competenties' die van belang zijn voor de beoefening van je kunstdiscipline, bv. promotie van je werk, publiekswerking).
  • Je project is nog niet van start gegaan en ontvangt geen andere subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro per project. 
  • Je dient je subsidieaanvraag in via de digitale webapplicatie KIOSK.

De eerste indienronde heeft als uiterste indiendatum 15 september 2021, voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2022 van start gaan.