Nieuwe workshopreeks: Geef jouw bovenlokaal cultuurproject vorm!

ContactInformatie: 
tine@vlamo.be
Trefwoorden: 
vorming

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur organiseert in september een workshopreeks met heldere informatie en praktische tools voor het uitwerken van een bovenlokaal cultuurproject. Ook als amateurmuziekvereniging kun je een projectsubsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid. VLAMO sloeg daarom de handen in elkaar met het steunpunt, wat resulteerde in twee avondsessies gericht op vrijwilligers én een exclusieve VLAMO-terugkomsessie.

 

EVEN RECAPITULEREN 

 

In het voorjaar maakten we al eens melding van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur, een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. 

Het steunpunt vindt haar oorsprong in het decreet bovenlokale cultuurwerking, waarmee Vlaanderen de bovenlokale cultuurwerking wil stimuleren en uitbouwen, onder meer via de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. Deze projectsubsidie beoogt het brede culturele veld, waardoor zowel culturele actoren als jeugdspelers als openbare besturen in aanmerking komen om een projectsubsidie aan te vragen. En dus ook amateurmuziekverenigingen!

Jaarlijks zijn er twee projectoproepen waarbij je uiterlijk 15 mei of uiterlijk 15 november een aanvraagdossier kunt indienen bij de Vlaamse overheid. Bij de eerste projectoproep werden 155 dossiers ingediend. Wil jij ook een subsidie aanvragen voor jouw bovenlokale cultuurproject? Dat kan tegen uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf ten vroegste 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen.

Meer info vind je alvast op www.cultuurbovenlokaal.be. Daarnaast organiseert het steunpunt in september gratis workshops om je op weg te helpen!

 

GRATIS WORKSHOPREEKS MET AVONDSESSIES VOOR VRIJWILLIGERS

 

Met de eerstkomende deadline van 15 november 2019 in zicht is het handig om je licht te komen opsteken op een van deze workshops. De medewerkers van Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur geven eerst een toelichting bij het reglement, vergezeld van enkele concrete voorbeelden ter inspiratie. Daarna kun je zelf aan de slag met een handige (digitale) toolkit om zo jouw project verder vorm te geven volgens de regels van de kunst. Nog geen specifiek idee? Geen nood, de toolkit biedt ook de kans om na te gaan hoe bovenlokaal werken een meerwaarde betekent voor jouw praktijk.

Onder meer op vraag van VLAMO organiseert het steunpunt ook twee (verkorte) avondsessies, bedoeld voor vrijwilligers. Deze vinden plaats op maandag 9 september in Ieper (CC Het Perron) en op donderdag 19 september in Mechelen (de lokalen van Vormingplus regio Mechelen), telkens van 19 tot 21 u. Wie zich overdag beter kan vrijmaken, is uiteraard ook welkom op een van de dagsessies. Opgelet, inschrijven is verplicht.

Alle praktische info omtrent deze werksessies, zoals een overzicht van alle data en locaties, vind je hier.

Wil je je meteen inschrijven? Dat kan via dit inschrijvingsformulier.

 

DE SMAAK TE PAKKEN GEKREGEN? KOM DAN NAAR DE VLAMO-TERUGKOMSESSIE!

 

Voor wie deelnam aan een van bovenstaande infosessies en concreet aan de slag wil gaan met een project, organiseert VLAMO in het najaar zelf nog een exclusieve terugkomsessie. Hier zal je concrete dossiers verder kunnen bespreken met een medewerker van het steunpunt. Verdere info over deze sessie volgt binnenkort.