Onbelast bijverdienen

Het voorstel van Open Vld om iedereen tot 500 euro per maand onbelast te laten bijverdienen, vormde de voorbije maanden opnieuw aanleiding tot discussie. De maatregel werd daarom uitgesteld en gaat niet in op 1 januari maar pas op 20 februari. Op die manier kan eerst nog overleg plaatsvinden over de precieze uitwerking ervan. Ook inhoudelijk werden er aanpassingen gedaan. Het jaarlijkse plafond blijft 6.000 euro, maar het maandelijkse plafond werd van 1.000 euro teruggebracht naar 500 euro.