Oproep cultuursector krijgt gehoor!

Goed nieuws uit de provincie Antwerpen: de oproep van de brede cultuursector krijgt gehoor!

  • Georganiseerde culturele activiteiten (zoals repetities van muziek- en dansverenigingen) en evenementen mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen. Die zijn immers opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Voor amateurmuziekverenigingen is dit het basisprotocol cultuur, vertaald in onze VLAMO leidraad voor muziekverenigingen.
  • Verenigingen en organisatoren moeten hun (verplichte) draaiboeken steeds ter inzage kunnen voorleggen.
  • Iedereen die deelneemt aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt moet door de organisator/vereniging ge├»nformeerd worden over de voorschriften en verplichtingen waaraan men zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.
  • Zie ook FAQ provincie Antwerpen en politieverordening provincie Antwerpen 12/08
Een overzicht van alle maatregelen, protocollen en onze VLAMO leidraad vind je nog steeds op onze coronapagina: www.vlamo.be/nieuws/vlamo-in-tijden-van.