Update 15/05/2020 - VLAMO in tijden van corona: update exitstrategie

Terwijl onze maatschappij bezig is aan een geleidelijke heropstart, staan culturele activiteiten en evenementen ‘in real life’ nog steeds op pauze, waaronder ook ons geliefde muziekverenigingsleven. Het gedetailleerde plan voor de graduele hervatting van alles wat sport en cultuur is, komt er zodra er hierover een akkoord is met de GEES (Groep van Experten belast met de Exitstrategie). De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden, maar het is nu al zeker dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni: m.a.w. deze lente geen concerten meer, noch andere publieksgerichte activiteiten. 

VLAMO zit ondertussen niet stil en werkt hard aan de toekomst van onze sector. Tijd voor een stand van zaken. 

 

Ledenbevraging verenigingen (leden en bestuurders) 

Graag hadden we van jullie, leden en bestuursleden binnen muziekverenigingen, geweten hoe jullie kijken naar de exit uit de coronacrisis, en welke impact de coronacrisis op jullie werking heeft. Invullen kan tot en met zondag 24 mei! 

 

Samenwerking relanceplan cultuursector  

De hele cultuursector werkt volop aan een relanceplan om voor te leggen aan de GEES. VLAMO werkt hier actief aan mee voor de instrumentale amateurmuzieksector en overlegt hierover dagelijks met diverse cultuuractoren, zoals het kabinet van de minister van Cultuur, De Federatie en de collega-amateurmuziekorganisaties. We houden ook de vinger aan de pols bij de professionele muzieksector (o.a. oKo) en de livesector.  

Daarnaast staan we in contact met de jeugdsector omtrent de jeugd(muziek)kampen, en houden we ook de maatregelen in andere sectoren, zoals sport, in het oog.   

Verder volgen we de situatie in naburige landen op de voet en staan we in contact met andere muziekfederaties, zoals de KNMO (NL).  

 

Heropstartplan verenigingen in de maak 

Binnen de maatregelen voor de brede cultuursector en de sociaal-culturele sector is er natuurlijk ook nood aan verdere differentiatie. De cultuursector is immers heel divers en complex. VLAMO werkt binnen dit kader dan ook aan een heropstartplan voor haar verenigingen, dat na de nodige beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad, uitgewerkt zal worden tot een gedetailleerd draaiboek waarmee verenigingen aan de slag kunnen voor de heropstart. Ook hier is samenwerking het codewoord, zo wisselen we hiervoor informatie uit met de professionele muzieksector en andere muziekfederaties.  

 

Wat met de financiële gevolgen? 

VLAMO neemt de financiële zorgen van haar verenigingen ter harte. We brengen ze niet alleen op de werktafel van de overheid, maar we bekijken ook wat VLAMO zelf kan doen. VLAMO neemt hierover na de zomer een beslissing, van zodra er meer duidelijkheid is over het hele werkjaar.  

Daarnaast roepen we, samen met de andere vrijetijdssectoren (sport, kunst, cultuur en jeugd), de erfgoedorganisaties en het circuscentrum, lokale besturen op om onze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier meer over het 8-punten-plan, waar elk lokaal bestuur dat het goed voor heeft met hun lokaal verenigingsleven mee aan de slag kan. 

 

Samenwerking met de wetenschap 

VLAMO volgt nauwgezet het wetenschappelijk onderzoek omtrent de mogelijke risico’s bij het bespelen van blaasinstrumenten, en zette de eerste stappen in de opstart van een onderzoek over de bewegingen van druppels en aerosolen bij muzikanten, een samenwerking tussen onderzoekers van de KU Leuven, TU Eindhoven en TU Delft. Met een van deze en andere wetenschappers richtte VLAMO daarnaast een denktank op om ideeën uit te wisselen en kennis te verzamelen.