UPDATE 28/04/2020: VLAMO werkt aan exitstrategie voor amateurmuziekwereld

De onzekere coronasituatie roept veel vragen op, ook in de amateurmuziekwereld. We missen het samen repeteren, trainen, maar ook het samenzijn met onze muzikale vrienden. Toch blijven onze gezamenlijke inspanningen levensnoodzakelijk. VLAMO annuleerde haar activiteiten tot en met 31 augustus, maar we laten jullie de komende tijd natuurlijk niet in de kou staan. Al onze medewerkers blijven aan het werk om jullie te informeren, adviseren en inspireren in deze vreemde tijden.

We geven hieronder dan ook graag wat meer info bij enkele prangende vragen.

 

Is VLAMO bezig met een exitstrategie?

 • VLAMO werkt momenteel samen met de andere amateurkunstenorganisaties, de sociaal-culturele sector en onze koepel De Federatie om de coronamaatregelen binnen de hele sociaal-culturele sector verder uit te klaren. Op korte termijn zal er op eigen initiatief een protocol (met fasering) uitgewerkt worden om voor te leggen aan de Taskforce Cultuur. VLAMO zal hiervoor de nodige input aanleveren voor onze sector. De Nationale Veiligheidsraad zal het luik cultuur echter ten vroegste op 18 mei behandelen.
 • Uiteraard volgen we ook alle maatregelen alsook de exitstrategie van de overheid op om die te vertalen naar het amateurmuziekverenigingsleven, zie onder. We willen dat de repetities zo snel mogelijk heropgestart kunnen worden, maar dit moet veilig kunnen gebeuren. Als muziekfederatie is de veiligheid van al onze leden immers onze absolute nummer 1. We moeten steeds rekening houden met allerhande factoren binnen onze specifieke amateurmuziekwereld, zoals de risico’s van de generatiemix, het groepsgebeuren en het ‘blazen’, alsook de praktische haalbaarheid van de opgelegde maatregelen binnen de werking van onze verenigingen.
 • Daarnaast staat VLAMO in contact met onderzoekers om op basis van bestaand en/of nieuw onderzoek hopelijk meer zicht te krijgen op de extra besmettingsrisico’s voor blaasmuzikanten en mogelijke oplossingen.
 • We beseffen dat verenigingen zich de komende tijd zullen moeten heruitvinden. VLAMO zal zich dan ook actief inzetten om oplossingen te zoeken, alternatieven en inspiratie aan te reiken, maar dit uiteraard steeds in overeenstemming met de geldende maatregelen. Vragen en ideeën zijn altijd welkom!

 

Wanneer mogen we weer repeteren?

Omdat niemand in deze situatie ver vooruit kan kijken spraken we in onze vorige nieuwsbrief van een voorlopig advies tot en met 31 augustus. We hopen natuurlijk dat we die timing nog in positieve zin zullen kunnen bijsturen (al dan niet gedeeltelijk of onder voorwaarden), maar alles valt of staat met de evoluties in de verspreiding van het virus, en dat is momenteel natuurlijk voor iedereen nog een onbekende factor, ook voor de Veiligheidsraad.

Hieronder vertalen we alvast de huidige exitplannen naar de concrete muziekbeoefening.

 

Wat kan, wat niet? - Een vertaling van de huidige coronamaatregelen naar de amateurmuziekpraktijk.

Het is belangrijk om op te merken dat de volgende fases nog onder voorbehoud zijn, en volledig afhankelijk van de impact van de vorige fases.

Blijven steeds van toepassing, ongeacht de afbouwfase:

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Daarbij wordt het bedekken van mond en neus belangrijk tijdens de afbouw. Dit wordt aanbevolen in de openbare ruimte en verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, men moet ook steeds correct blijven omgaan met de hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

Meer tips op : https://www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/

FASE 1A (vanaf 4 mei, onder voorbehoud) 

Wat wordt er gezegd over verplaatsingen, bijeenkomsten en het sociale leven?

 • Mensen moeten thuis blijven. Alleen essentiële of dringende verplaatsingen zijn toegelaten
 • Alle bijeenkomsten zijn verboden.
 • Neus-mondbescherming is verplicht in het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar, en aanbevolen in de openbare ruimte.
 • Fysieke activiteit (sport) zonder contact en in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.
CONCLUSIE: Net zoals voorheen kan muziek beoefenen in deze fase enkel thuis, alleen of met je huisgenoten. Wie buiten musiceert (bv. eigen (voor)tuin/oprit) dient steeds zoveel mogelijk afstand (meer dan 1,5 meter) te bewaren van eventuele buren (of toevallige passanten), aangezien het nog niet duidelijk is hoe ver de luchtverplaatsing kan reiken. Toeschouwende buren dragen bij voorkeur neus-mondbescherming. In groep afspreken om binnen of buiten (bv. bij iemand thuis of op een openbare plek) te musiceren is dus niet toegelaten, ook al hou je meer dan 1,5 meter afstand.

FASE 1B (vanaf 11 mei: onder voorbehoud) - idem als FASE 1A

FASE 2 (vanaf 18 mei: onder voorbehoud)

Wat wordt er gezegd over verplaatsingen, bijeenkomsten en het sociale leven?

 • Mensen moeten thuis blijven. Alleen essentiële of dringende verplaatsingen zijn toegelaten.
 • De mogelijkheid van privébijeenkomsten thuis wordt bestudeerd
 • Neus-mondbescherming is verplicht in het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar, en aanbevolen in de openbare ruimte.
 • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen, na evaluatie.
CONCLUSIE: Idem als bij FASE 1. Eventueel (onder voorbehoud) een beperkte uitbreiding afhankelijk van de beslissingen omtrent privébijeenkomsten thuis en eventueel (onder voorbehoud) bijkomende beslissingen door de Veiligheidsraad omtrent cultuur.

FASE 3 (ten vroegste vanaf 8 juni)

 • Nog geen concrete info over verplaatsingen, bijeenkomsten of het sociale leven. Verdere versoepeling hangt af van evolutie van het virus en het aantal besmettingen.
 • Er wordt onderzocht of zomeractiviteiten zoals kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen) en kleinere openluchtevenementen kunnen plaatsvinden. Over welke evenementen dit zou gaan, is momenteel nog niet bekend, maar te verwachten valt dat dit nog steeds onder strikte voorwaarden zal zijn, zoals afstand houden, mond-neusbescherming ...
CONCLUSIE: Nog geen zekerheid over de verdere maatregelen/versoepelingen vanaf 8 juni. Eventueel (onder voorbehoud) bijkomende beslissingen door de Veiligheidsraad omtrent cultuur.

We blijven de veiligheidsadviezen van de overheid op de voet volgen en we bundelen alle info op onze website.