VLAMO in tijden van ...

[LAATSTE UPDATE 06/12/21] Op deze pagina vind je de huidige coronamaatregelen. Een vraag? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be.

 

Bijgewerkt op 6 december 2021

Huidige maatregelen

UPDATE 06/12: Na het Overlegcomité van 3/12 verscheen afgelopen weekend een nieuw koninklijk besluit en vandaag ook een nieuw basisprotocol cultuur.

Hieronder vind je de maatregelen vanaf 4 december in een notendop. Voor meer info kan je terecht in het basisprotocol cultuur. Nog vragen? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be. We houden jullie verder op de hoogte.
MAATREGELEN VANAF 4 DECEMBER:
Gezien de ernstige epidemiologische situatie vragen we iedereen om veilig, verantwoord en met gezond verstand te organiseren, met maximale aandacht voor de algemene basisregels, zoals ventilatie, (hand)hygiëne, social distancing en het beperken van contacten.

Respecteer de wetgeving en stel een covidcoördinator aan.  Een riscoanalyse, draaiboek en registratie van deelnemers blijven aangeraden.

Lokale overheden kunnen strenger zijn. Doe dus steeds navraag naar de richtlijnen in jouw stad of gemeente!
Activiteiten ZONDER publiek

INDOOR:

 • Georganiseerde activiteiten / verenigingsactiviteiten (ook jeugdactiviteiten) zijn niet toegelaten (bv. repetities, vergaderingen). Uitzondering: sportactiviteiten (enkel zonder publiek).
 • Vormingen, workshops en opleidingen:
  • Deeltijds Kunstonderwijs: coronamaatregelen Vlaanderen / coronamaatregelen Brussels Gewest
  • Privélessen / (Professionele) vzw's en ondernemingen (bv. muziekschool buiten het regulier onderwijs):
   • Toegestaan, mits informeren van klanten, personeelsleden en derden over preventiemaatregelen, middelen voor handhygiëne, hygiënemaatregelen (desinfecteren), goede verluchting
   • Mondmaskerplicht: vanaf 6 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden. 
 • Private bijeenkomsten: zie www.info-coronavirus.be/nl/faq/#id_4

OUTDOOR:

 • Georganiseerde activiteiten/verenigingsactiviteiten zijn toegelaten tot 100 personen (vanaf 101 personen: mondmasker + CST verplicht)
Evenementen MET publiek

= Openbaar aangekondigd en toegankelijk, duidelijk publiekelijk karakter (bv. concerten). Hou rekening met auteursrechten (bv. Sabam). Opgelet: sportactiviteiten met publiek zijn niet toegelaten.

 • Binnen: enkel ZITTEND, buiten: zittend of staand
 • Tot en met 50 binnen/100 buiten personen publiek:
  • Mondmaskerplicht* (buiten: + social distancing tussen gezelschappen)
  • Of: mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket, als je het publiek vooraf duidelijk inlicht 
 • Vanaf 51 personen binnen/101 personen buiten publiek:
  • Met toestemming van de lokale overheid 
  • Mondmaskerplicht* + Covid Safe Ticket verplicht (indoor tot max. 200 personen)
 • Algemene aandachtspunten: (hand)hygiëne, afstand en contacten beperken
 • Horecaregels: van toepassing in horecazaak, evenement (bv. drankverkoop bij concert) (o.a. CST, enkel zittend, maximaal 6 personen per tafel, personen blijven aan eigen tafel zitten, sluitingsuur: 23 uur) 
 • Ventilatie/verluchting bij indoor evenementen:
  • Streven naar norm = 900 ppm CO2 + actieplan, aanbevelingen adviezen luchtkwaliteit
  • CO2-meter = verplicht (meter aanwezig in elke aparte ruimte waar het event plaatsvindt, waar wachtrijen staan ... op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats en op een centrale plaats, niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem)
 • (*) Mondmaskerplicht: vanaf 6 jaar. Het mondmasker mag afgezet worden voor bv. het bespelen van een blaasinstrument, om iets te drinken. Social distancing sterk aanbevolen wanneer het mondmasker niet gedragen kan worden.​​​
Enkele begrippen uitgelegd

Evenement versus verenigingsactiviteit 

Er bestaat soms onduidelijkheid tussen "verenigingsactiviteiten in georganiseerd verband" en "evenementen". Wat is het verschil?

 • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

 

Met welke regels rekening houden en in welke volgorde?
 1. Algemene maatschappelijke regels (6 gouden regels)
 2. Overheden: ministeriële besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente)
 3. Basisprotocol cultuur
 4. Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, … )

Aandachtspunten:

 • Deelnemers en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.
 • Blijft verplicht: covidcoördinator (in vereniging en op activiteit) die als contactpersoon op de hoogte is van de geldende coronamaatregelen, zodat deelnemers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Beschrijf ook wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis! (Meer info over maatregelen na contact/besmetting: www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/ en www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/)
 • Er moet nog steeds voldoende aandacht gaan naar goede reiniging, ontsmetting, handhygiëne en verluchting/ventilatie (< 900 ppm CO2). Voorzie de nodige maatregelen en/of middelen hiervoor.
 • Risicoanalyse, draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. 

Hou rekening met geldende algemene regels en andere maatregelen die gelden 

 • Voor en na de activiteit blijven de algemene regels gelden. Zo geldt als algemene aanbeveling in het MB nog steeds een afstand van 1,5 m tussen elk individu. Hou hiermee rekening bij de organisatie van je activiteit (bv. vermijd “crowding” aan in- en uitgangen). 
 • Er kunnen ook nog andere regels van kracht zijn op bepaalde plaatsen. Ook lokale besturen kunnen strenger optreden indien nodig.

Organisatorische maatregelen: de "10 geboden" in een notendop

 1. Respecteer de geldende wetgeving en richtlijnen.
 2. Duid een COVID-coördinator aan op het niveau van de organisatie en van de activiteit. Een risicoanalyse en draaiboek blijven aangeraden.
 3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches ...).
 4. Volg de regels rond social distancing (waar nodig)
 5. Waarborg de hygiëne ter plaatse: stel middelen ter beschikking van deelnemers om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien.
 6. Zorg voor de regelmatige reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
 7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte. Volg de adviezen en/of regels.
 8. Persoonlijke bescherming: volg de richtlijnen rond mondmaskers (waar nodig)
 9. Beheer besmette personen. Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen. Als algemeen principe geldt: wie ziek is of in quarantaine/isolatie, blijft thuis. 
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe het protocol gehandhaafd zal worden.

Algemene maatregelen

 • Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.
 • Let op met kwetsbare mensen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hou afstand (1,5 m).
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Verlucht binnenruimtes goed. (CO2 < 900 ppm)
 • Volg de regels over bijeenkomsten.
  Hou de lokale coronaregels in de gaten!

  Opgelet, lokale besturen kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

  VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

   

  VLAMO leidraad voor een veilige heropstart [UPDATE 01/09]

  VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke adviezen en richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen.

  Voor een uitgebreide toelichting bij alle maatregelen kun je terecht in onze VLAMO leidraad voor muziek en dans (versie 11 - vanaf 1 september 2021). Onder hoofdstuk 2 vind je de (geüpdatete) 'Maatregelen: een stand van zaken'. In hoofdstuk 3 gaan we 'Aan de slag' met de maatregelen voor de organisatorische uitwerking van je activiteit. In de bijlage vind je bovendien een voorbeeld van een risicoanalyse en enkele affiches!

   

  Protocollen en info Vlaamse overheid

  Zelf een event organiseren?