VLAMO in tijden van ...

[UPDATE 09/06] U weet het al: corona. Om de verspreiding van het virus in te dijken, nam de overheid enkele ingrijpende maatregelen. Een vraag? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be.

 

Bijgewerkt op 9 juni 2021

Huidige maatregelen

De coronamaatregelen vanaf 9 juni in een notendop
Met welke regels rekening houden en in welke volgorde?
 1. Algemene maatschappelijke regels (6 gouden regels)
 2. Overheden: ministeriële besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente)
 3. Basisprotocol cultuur
 4. Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, … )
Organisatorische maatregelen: de "10 geboden" in een notendop
 1. Respecteer de geldende wetgeving en richtlijnen.
 2. Duid een COVID-coördinator aan, maak een (update van je) risicoanalyse en draaiboek.
 3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches ...).
 4. Waarborg social distancing ter plaatse (circulatieplan, signalisatie, beperking aantal personen ...).
 5. Waarborg de hygiëne ter plaatse (alcoholgel/water en zeep om handen te wassen, papieren doekjes ... ).
 6. Zorg voor de reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
 7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte.
 8. Persoonlijke bescherming: draag een mondmasker.
 9. Beheer besmette personen. Wie ziek is, blijft thuis. Laat deelnemers vooraf inschrijven. Hou deelnemerslijsten minstens 14 dagen bij. Deelnemers blijven tijdens de activiteit in eenzelfde groep (gescheiden van eventuele andere groepen).
 10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe protocol gehandhaafd zal worden.
Algemene maatregelen
 • Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.
 • Let op met kwetsbare mensen.
 • Was regelmatig je handen.
 • Hou steeds 1,5 m afstand.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Verlucht binnenruimtes goed. (CO2 < 900 ppm)
 • Volg de algemene regels over samenscholingen: max. 10 personen in de openbare ruimte (max. 4 personen tussen middernacht en 5 uur 's morgens).
Activiteiten zonder publiek (repetities, trainingen, vergaderingen ... )

Algemeen: 

 • Maximaal 50 personen (= exclusief de verplichte meerderjarige begeleider).
 • Mondmaskers zijn verplicht (behalve tijdens het bespelen van een instrument, mits de nodige afstand).
 • Hou 1,5 m afstand, behalve binnen 1 huishouden of groepjes van max. 4 personen (met dezelfde samenstelling tijdens de hele activiteit).
 • De protocollen worden gevolgd.
 • Geen overnachtingen tot en met 24 juni.
 • Organiseer al je activiteiten/evenementen tussen 05.00 en 23.30 uur.

Er worden dus geen densiteitsregels meer opgelegd, maar op de locatie moet de afstand tussen de deelnemers wel nog steeds gegarandeerd kunnen worden. Om makkelijk het mogelijke aantal deelnemers te kunnen berekenen op 1,5 m afstand hou je best rekening met een oppervlakte van minstens 4 m² per persoon. (Voor blazers wordt dit indoor eerder 6,25 m² p.p. wegens de afstand van 2 m tussen de stoelen.) 

Kinderen tot en met 12 jaar:

 • Geen mondmasker
 • Onderling geen social distancing
 • Worden meegeteld in het aantal personen
 • Begeleiders dragen mondmasker en houden afstand

Dans (twirling, color guards, highland dancers ... )

 • Hou fysiek contact kort en sporadisch.
 • Vermijd het aanraken van elkaars gezicht.
 • Draag indien mogelijk een mondmasker.
 • Hygiënemaatregelen voor/na activiteit zijn zeer belangrijk.
 • Maak de vloer extra schoon, zeker na veelvuldig contact.

Blaasinstrumenten

 • INDOOR: Blazers houden 2 m afstand ten opzichte van anderen (of 1,5 m mits beschermingsmateriaal).
 • OUTDOOR: 1,5 m afstand.
 • Wissel geen instrumenten uit (indien nodig: na 72 uur, mits ontsmetting mondstuk).
 • Vang vloeistoffen op (muzikant brengt hiervoor eigen propere dweil mee of wegwerpdoeken).
 • Verwijder condens uit instrument niet door heftig te blazen.
 • Was je handen na contact met condens: bv. na repetitie, schoonmaken instrument ...
 • Maak de vloer, pupiters en andere oppervlakken schoon na het spelen.
 • De afstand met het publiek moet altijd minstens 3 meter zijn.

Slagwerkers

 • Vermijd het uitwisselen van materiaal. Indien onvermijdelijk: was je handen voor/na gebruik van gedeeld materiaal en reinig het materiaal tussen gebruikers.
 • Draag indien mogelijk een mondmasker (verplicht bij verplaatsingen of wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden).
Evenementen met publiek (concerten, optredens, wedstrijden ... )
 • Evenement krijgt groen licht (GO) van de CERM-tool.
 • Evenement krijgt toestemming van bevoegde gemeentelijke overheid.
 • INDOOR: Infrastructuur heeft positieve CIRM-scan. Maximaal 75% CIRM-capaciteit en max. 200 personen zittend publiek.
 • OUTDOOR: CIRM-scan infrastructuur optioneel. Max. 400 personen zittend of staand publiek.
 • Mondmaskers zijn verplicht.
 • 1,5 m tussen "bubbels" (max. 4 personen of 1 huishouden)
 • De protocollen worden gevolgd (CERM-protocol)
 • ARTIESTEN (orkest, dansers ... ): volgen richtlijnen bij "activiteiten zonder publiek" (zie hierboven)

Eten en drinken (volgens horecaprotocol)
 • Afstand van min. 1,5 m tussen tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel, maximaal 4 personen per tafel (of 1 huishouden).
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen bediening aan de bar toegelaten.
 • Klanten en het personeel dragen een mondmasker.
 • Indoor: luchtkwaliteitsmeter verplicht (< 900 ppm C02).
 • Outdoor: richtlijnen open terras + lokale overheid, let op met nachtlawaai!

Meer info in onze VLAMO leidraad en via heropstarthoreca.be.

Vraag&antwoord: Mag je als vereniging drank serveren zonder een professionele cateraar?

ENKELE BEGRIPPEN UITGELEGD

Evenement versus verenigingsactiviteit 

Er bestaat soms onduidelijkheid tussen "verenigingsactiviteiten in georganiseerd verband" en "evenementen". Wat is het verschil?

 • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

CERM versus CIRM

Voor evenementen zullen de CERM en CIRM opnieuw een belangrijke rol spelen. (Opgelet, evenementen kunnen momenteel enkel door professionelen georganiseerd worden.)

 • CERM (Covid Event Risk Model): is voor organisatoren van evenementen (bv. een muziekvereniging die een concert organiseert). Lokale besturen zullen vragen om een CERM-risicoanalyse te doen via www.covideventriskmodel.be vooraleer ze toestemming verlenen voor het event. 
 • CIRM (Covid Infrastructure Risk Model): is voor uitbaters van permanente of tijdelijke infrastructuren, zowel binnen als buiten (bv. cultuurzaal). 

Met andere woorden: een uitbater met een goedgekeurde CIRM-aanvraag mag evenementen ontvangen. Organisatoren die in deze zaal een evenement willen organiseren, moeten hiervoor wel nog steeds een CERM-aanvraag doen. 

Hou de lokale coronaregels in de gaten!

De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol.

Opgelet, lokale besturen kunnen dus aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

 

VLAMO leidraad voor een veilige heropstart [UPDATE 09/06]

De basisvoorwaarde van een heropstart: 
 • georganiseerde culturele activiteiten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur
 • het is hierbij verplicht om een om een risicoanalyse en draaiboek op te maken

VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke adviezen en richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen.

Voor een uitgebreide toelichting bij alle maatregelen kun je terecht in onze volledig bijgewerkte VLAMO leidraad voor muziek en dans (versie 8 - 7 juni). Onder hoofdstuk 2 vind je 'Maatregelen: een stand van zaken'. In hoofdstuk 3 gaan we 'Aan de slag' met de maatregelen voor de organisatorische uitwerking van je activiteit. In de bijlage vind je bovendien een voorbeeld van een risicoanalyse, een checklist en enkele affiches!

Protocollen en info Vlaamse overheid

Publieksevenementen

 • Om de overheid inzicht te geven in de events die plaatsvinden en uniformiteit te brengen in het COVID-veilig organiseren, stelt de federale overheid in nauwe samenwerking met de verschillende eventsectoren het COVID Event Risk Model (kortweg CERM) ter beschikking.

 • Naast deze online tool vind je hier het COVID Event Scan-protocol dat je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen, handig bij de organisatie van je event.

 • Sinds september 2020 is ook het CIRM (COVID Infrastructure Risk Model) beschikbaar, een tool voor uitbaters van een permanente sport –, culturele en evenementen infrastructuur zoals stadions sporthallen, theaters, concertzalen, evenementenhallen en congreslocaties. Het CIRM is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Het COVID Event Risk Model (CERM) & het generiek eventprotocol 

 1. Neem contact op met de lokale overheid via de cultuurdienst omtrent de regels en mogelijkheden in jouw stad of gemeente. Je kunt ook al eens een eerst scan doen in het CERM, om te zien of je evenement mogelijk is binnen de algemene parameters.
 2. Maak een draaiboek
 3. Test je evenement via het CERM.
  • Groene score? Ga met de uitslag naar je stad of gemeente voor definitieve goedkeuring.
  • Kleurt jouw activiteit oranje of rood? Bekijk dan waar je je evenement veiliger kan maken met de verkregen feedback.
 4. Krijg finaal goedkeuring van je stad of gemeente .
 5. Organiseer

Zelf een event organiseren? 

Nieuwsberichten

Lees al onze laatste nieuwsbrieven en -berichten omtrent corona hier.

 

Zakelijk advies in tijden van corona

Op deze pagina vind je meer info omtrent economische steunmaatregelen, subsidieaanvragen, annuleren van activiteiten, auteursrechten, AV's en ander zakelijk advies in tijden van corona.