VLAMO in tijden van ...

[UPDATE 14/04] U weet het al: corona. Om de verspreiding van het virus in te dijken, nam de overheid enkele ingrijpende maatregelen. Een vraag? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be.

 

Bijgewerkt op 14 april 2021

[UPDATE 14/04] Het Overlegcomité van 14 april geeft voorzichtig perspectief aan verenigingen voor georganiseerde buitenactiviteiten:

 • Vanaf 26 april opnieuw met maximaal 10 personen. 
 • Vanaf 8 mei met maximaal 25 personen (culturele evenementen met maximaal 50 personen publiek)

Deze versoepelingen zijn zoals steeds afhankelijk van de evolutie van de ziekenhuiscijfers. We zorgen voor een verdere update van onze coronapagina van zodra alle details bekend zijn.

Maatregelen

[LAATSTE UPDATE: 27/03]  
 • Culturele en recreatieve infrastructuur is gesloten (behalve musea) voor publiek/vrijetijdsbesteding, alsook (indoor) sportinfrastructuur (behalve zwembaden).

   
 • Door verenigingen georganiseerde activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
  • Kinderen tot en met 12 jaar (°2008 of later):
   • activiteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd (of in een goed verluchte ruimte)
   • groep van maximaal 10 kinderen (begeleiding niet inbegrepen)
   • deelnemers blijven in eenzelfde groep (en gescheiden van eventuele andere groepen)
   • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
   • begeleiders respecteren de geldende afstandsmaatregelen en dragen een mondmasker
   • aanbeveling van maximum 1 buitenschoolse activiteit per kind blijft behouden

     
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (°2007-2002):
   • enkel buitenactiviteiten toegestaan (enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen)
   • groep van maximaal 10 jongeren (begeleiding niet inbegrepen)
   • deelnemers blijven in eenzelfde groep (en gescheiden van eventuele andere groepen)
   • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
   • begeleiders en deelnemers respecteren de geldende afstandsmaatregelen en dragen een mondmasker (blazers mogen het mondmasker afzetten om te spelen, op hun plaats mits 2 meter afstand)
   • aanbeveling van maximum 1 buitenschoolse activiteit per jongere blijft behouden

     
  • Op de website van De Ambrassade vind je meer info over jeugdactiviteiten, alsook een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

    
  • Volwassenen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger): in de buitenlucht mag je met maximaal 4 personen op afstand samenkomen.

    
  • Publieksevenementen: enkel online

    
 • Private activiteiten (niet-georganiseerd) kunnen volgens de geldende regels rond sociaal contact:
  • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig
  • Nodig je iemand uit bij je thuis? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen.
  • Woon je alleen? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn. 
  • Buiten mag je met maximaal 4 personen zijn. Je moet minstens 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Onderwijs:
  • De werking van het deeltijds kunstonderwijs volgt het draaiboek DKO.

    
  • [UPDATE 10/03] Wat met privélessen buiten het DKO? Ook privélessen kunnen terug aangeboden worden (los van het DKO), weliswaar onder zeer strikte maatregelen (Bron: De Federatie):
   • De lessen moeten plaatsvinden in een daartoe bestemde ruimte, dus niet aan huis. Ook niet in een culturele instelling, want die zijn, volgens MB, nog steeds gesloten.
   • De lessen mogen gegeven worden aan max. 3 leerlingen tegelijk. Die moeten elk 10 vierkante meter hebben. Dus: een lesgever die les wil geven aan 3 leerlingen moet dat doen in een ruimte van minimum 40 vierkante meter. Leerlingen onder de 12 jaar mogen les krijgen in groepen van max. 10. In dat geval moet de lesgever meerderjarig zijn en moeten de lessen georganiseerd worden door een vereniging.
   • Als je muzieklessen organiseert, moet je ook de regels respecteren die gelden voor o.a. de winkels. Dat betekent altijd een afstand van 1,5 m respecteren (tijdens de les 2 meter voor blazers), lessen van max. 30 minuten, mondmaskerplicht, regelmatig verluchten, handgel voorzien aan de ingang etc.
   • Privé muzieklessen tellen mee als buitenschoolse hobby; voor kinderen en jongeren geldt nog altijd de aanbeveling dat ze voor maximum 1 hobby moeten kiezen.

Absolute voorzichtigheid blijft dus nog steeds de norm. We roepen dan ook op om deze voorwaarden heel strikt te interpreteren en na te leven.

Hou de lokale coronaregels in de gaten!

De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol.

Opgelet, lokale besturen kunnen dus aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

Niet omdat we niet goed bezig waren. Maar uit zorg voor de zorg en voor elkaar. Even pauze, om daarna weer samen door te gaan.

VLAMO volgt ondertussen alles verder op, en blijft natuurlijk voor jullie klaarstaan.

VLAMO leidraad voor een veilige heropstart [UPDATE 13/10]

De basisvoorwaarde van een heropstart: 

 • georganiseerde culturele activiteiten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur
 • het is hierbij verplicht om een om een risicoanalyse en draaiboek op te maken

Onze VLAMO-leidraad helpt je hierbij!

VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen. We werken momenteel aan een update volgens de richtlijnen van het nieuwste basisprotocol.

Ga naar de VLAMO leidraad voor een veilige heropstart (muziek & dans) + werkdocument!

Nog enkele handige tools:
Alle VLAMO-coronadocumenten voor muziekverenigingen zijn ook terug te vinden en te downloaden op deze pagina

Protocollen en info Vlaamse overheid

Publieksevenementen

Het COVID Event Risk Model (CERM) & het generiek eventprotocol 

 • Om de overheid inzicht te geven in de events die plaatsvinden en uniformiteit te brengen in het COVID-veilig organiseren, stelt de federale overheid in nauwe samenwerking met de verschillende eventsectoren het COVID Event Risk Model (kortweg CERM) ter beschikking.

 • Naast deze online tool vind je hier het COVID Event Scan-protocol dat je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen, handig bij de organisatie van je event.

 • Vanaf 8/09 is ook het CIRM (COVID Infrastructure Risk Model) beschikbaar, een tool voor uitbaters van een permanente sport –, culturele en evenementen infrastructuur zoals stadions sporthallen, theaters, concertzalen, evenementenhallen en congreslocaties. Het CIRM is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Zelf een event organiseren? 

 1. Neem contact op met de lokale overheid via de cultuurdienst omtrent de regels en mogelijkheden in jouw stad of gemeente. Je kunt ook al eens een eerst scan doen in het CERM, om te zien of je evenement mogelijk is binnen de algemene parameters.
 2. Maak een draaiboek
 3. Test je evenement via het CERM.
  • Groene score? Ga met de uitslag naar je stad of gemeente voor definitieve goedkeuring.
  • Kleurt jouw activiteit oranje of rood? Bekijk dan waar je je evenement veiliger kan maken met de verkregen feedback.
 4. Krijg finaal goedkeuring van je stad of gemeente .
 5. Organiseer

Interessante links

Ikorganiseer.be 

Sectorgids Cultuur (Professionele Kunsten) - Publieksevenementen

Nieuwsberichten

Lees al onze laatste nieuwsbrieven en -berichten omtrent corona hier.

 

Zakelijk advies in tijden van corona

Op deze pagina vind je meer info omtrent economische steunmaatregelen, subsidieaanvragen, annuleren van activiteiten, auteursrechten, AV's en ander zakelijk advies in tijden van corona.