VLAMO in tijden van ...

[UPDATE 22/01] U weet het al: corona. Om de verspreiding van het virus in te dijken, nam de overheid enkele ingrijpende maatregelen. Een vraag? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be.

 

Bijgewerkt op 22 januari 2021

 

Maatregelen

Het Ministerieel Besluit van 12 januari verlengt de coronamaatregelen in heel België tot 1 maart 2021. Voor alle duidelijkheid zetten we de belangrijkste maatregelen voor onze verenigingen hieronder op een rijtje: 
 • Culturele en recreatieve infrastructuur is gesloten (behalve musea), alsook (indoor) sportinfrastructuur.
 • Alle georganiseerde culturele, sportieve of andere (verenigings)activiteiten zijn verboden, zowel indoor als outdoor. Dat betekent dus onder andere geen repetities, trainingen, vergaderingen, evenementen of voorstellingen. Online alternatieven zijn uiteraard wel toegelaten. 
 • Uitzondering: activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. 
  • Culturele activiteiten, zowel binnen als buiten.
  • Sportactiviteiten buiten (bv. MajoTwirl, dans ... ) 
  • Sportactiviteiten binnen (bv. MajoTwirl, dans ...), indien georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid. Ga dus na of je activiteit is toegelaten door je lokaal bestuur!
 • Door verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • maximum 50 deelnemers (inclusief begeleiding) 
  • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
  • de begeleider respecteert de geldende afstandsmaatregelen en draagt een mondmasker
  • geen overnachtingen.
  • Op de website van De Ambrassade vind je meer info (werking vanaf 29/10)
 • Individuele (niet-georganiseerde) activiteiten voor 12+ kunnen enkel volgens de geldende regels rond sociaal contact:
  • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig
  • Nodig je iemand uit bij je thuis? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen.
  • Woon je alleen? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn. 
  • Kom je samen op straat? Je mag met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden.
 • Onderwijs:
  • DKO, academies: protocollen en draaiboeken DKO in code rood.
  • [UPDATE 22/01] Ondertussen preciseert een nieuwe aanvulling van de FAQ van het departement cultuur dat (fysieke) "privélessen" voor 12+ enkel mogelijk zijn binnen een professionele context: de lesgever moet een werknemer of zelfstandige zijn binnen de organisatie (met attest van de opdrachtgever dat thuiswerk niet mogelijk is). Bovendien zouden activiteiten zonder mondmasker (bv. blaasinstrumenten) onder de huidige voorwaarden niet mogelijk zijn. Zie verder hieronder. Voor lessen tot en met 12 jaar blijven de jeugdwerkregels van toepassing.
[UPDATE 22/01] Enkele (heel beperkte) uitzonderingen voor repetities, opnames en lessen

Nieuwe interpretaties van het Ministerieel Besluit bieden opnieuw (in heel beperkte mate) mogelijkheden voor repetities, opnames en lessen. Artikel 5 stelt immers: ‘De ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het protocol of de daartoe op de website van de bevoegde overheidsdienst bekendgemaakte minimale algemene regels.’  

 • Professionele uitbaters/verhuurders van zalen en opnamestudio's kunnen hierdoor hun diensten opnieuw aanbieden aan consumenten/klanten, waaronder dus bijvoorbeeld ook aan niet-professionele muzikanten. Op basis van deze bepaling is het in principe mogelijk om (in heel beperkte mate én onder strikte voorwaarden) repetities, opnames en lessen opnieuw te laten doorgaan, zolang ze niet bij iemand thuis of in een gesloten inrichting (cultuur, sport, jeugd, recreatie en evenementen) plaatsvinden, en (addertje onder het gras) enkel mét een mondmasker. Activiteiten met blaasinstrumenten zijn onder deze voorwaarden dus niet mogelijk.

In de praktijk verandert er dus weinig, maar misschien opent dit voor enkelingen toch een paar nieuwe mogelijkheden.

We sommen de belangrijkste regels op waaraan je je moet houden bij deze activiteiten.

Voor repetities en opnames:

 • ze gebeuren niet bij iemand thuis of in een gesloten cultuur-, jeugd-, sport-, recreatieve of evenementeninrichting
 • de uitbater van de gehuurde locatie informeert de artiesten over de preventiemaatregelen
 • handen ontsmetten bij binnenkomen (handgel moet voorzien worden door de uitbater van de ruimte of studio)
 • altijd minstens 1,5 m afstand bewaren
 • max. 4 muzikanten tegelijk aanwezig
 • 1 artiest per 10 m², tenzij de ruimte kleiner is dan 20 m². Dan zijn max. 2 artiesten toegelaten, op voorwaarde dat de 1,5 m afstand gerespecteerd kan worden
 • mondmaskers altijd verplicht (ook voor zang, blaasinstrumenten e.d.)
 • regelmatig ontsmetten van oppervlakken en gebruikt materiaal (verantwoordelijkheid van de uitbater van de ruimte of studio)
 • regelmatig verluchten (verantwoordelijkheid van de uitbater van de ruimte of studio)
 • Het volgen van de bepalingen in het basisprotocol cultuur.

Voor lessen (buiten DKO):

 • ze gebeuren niet bij iemand thuis of in een gesloten cultuur-, jeugd-, sport-, recreatieve of evenementeninrichting
 • alles samen (leerlingen + leerkracht) mogen er max. 4 personen in de ruimte zijn (lessen voor -12-jarigen die georganiseerd worden door clubs/verenigingen kunnen voor groepen van max. 50, de leerkracht inclusief. Het protocol voor jeugdwerk moet dan gevolgd worden.)
 • mondmaskers altijd verplicht (ook voor zang, blaasinstrumenten e.d.)
 • de lessen moeten georganiseerd worden door een onderneming of vereniging
 • de lesgever moet personeelslid zijn van de onderneming/vereniging of moet werken als zelfstandige (eventueel met freelance contract) voor die onderneming/vereniging
 • de lesgever moet van de opdrachtgever een attest hebben waaruit blijkt dat thuiswerk niet mogelijk is

(bron: De Federatie)

Hou de lokale coronaregels in de gaten!

De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit het basisprotocol.

Opgelet, lokale besturen kunnen dus aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

Niet omdat we niet goed bezig waren. Maar uit zorg voor de zorg en voor elkaar. Even pauze, om daarna weer samen door te gaan.

VLAMO volgt ondertussen alles verder op, en blijft natuurlijk voor jullie klaarstaan.

VLAMO leidraad voor een veilige heropstart [UPDATE 13/10]

De basisvoorwaarde van een heropstart: 

 • georganiseerde culturele activiteiten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur
 • het is hierbij verplicht om een om een risicoanalyse en draaiboek op te maken

Onze VLAMO-leidraad helpt je hierbij!

VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen. We werken momenteel aan een update volgens de richtlijnen van het nieuwste basisprotocol.

Ga naar de VLAMO leidraad voor een veilige heropstart (muziek & dans) + werkdocument!

Nog enkele handige tools:
Alle VLAMO-coronadocumenten voor muziekverenigingen zijn ook terug te vinden en te downloaden op deze pagina

Protocollen en info Vlaamse overheid

Publieksevenementen

Het COVID Event Risk Model (CERM) & het generiek eventprotocol 

 • Om de overheid inzicht te geven in de events die plaatsvinden en uniformiteit te brengen in het COVID-veilig organiseren, stelt de federale overheid in nauwe samenwerking met de verschillende eventsectoren het COVID Event Risk Model (kortweg CERM) ter beschikking.

 • Naast deze online tool vind je hier het COVID Event Scan-protocol dat je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen, handig bij de organisatie van je event.

 • Vanaf 8/09 is ook het CIRM (COVID Infrastructure Risk Model) beschikbaar, een tool voor uitbaters van een permanente sport –, culturele en evenementen infrastructuur zoals stadions sporthallen, theaters, concertzalen, evenementenhallen en congreslocaties. Het CIRM is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het COVID-veilig organiseren van evenementen.

Zelf een event organiseren? 

 1. Neem contact op met de lokale overheid via de cultuurdienst omtrent de regels en mogelijkheden in jouw stad of gemeente. Je kunt ook al eens een eerst scan doen in het CERM, om te zien of je evenement mogelijk is binnen de algemene parameters.
 2. Maak een draaiboek
 3. Test je evenement via het CERM.
  • Groene score? Ga met de uitslag naar je stad of gemeente voor definitieve goedkeuring.
  • Kleurt jouw activiteit oranje of rood? Bekijk dan waar je je evenement veiliger kan maken met de verkregen feedback.
 4. Krijg finaal goedkeuring van je stad of gemeente .
 5. Organiseer

Interessante links

Ikorganiseer.be 

Sectorgids Cultuur (Professionele Kunsten) - Publieksevenementen

Nieuwsberichten

Lees al onze laatste nieuwsbrieven en -berichten omtrent corona hier.

 

Zakelijk advies in tijden van corona

Op deze pagina vind je meer info omtrent economische steunmaatregelen, subsidieaanvragen, annuleren van activiteiten, auteursrechten, AV's en ander zakelijk advies in tijden van corona.