VLAMO in tijden van ...

[LAATSTE UPDATE 21/09] Op deze pagina vind je de huidige coronamaatregelen. Een vraag? Stuur een mailtje naar corona@vlamo.be.

[UPDATE 21/09] Vanaf 1 oktober verhogen de maximumaantallen voor het publiek van kleine evenementen die zonder beperkingen mogen plaatsvinden, zoals aangekondigd. Vanaf dan mag er minder dan 500 personen publiek binnen/ minder dan 750 buiten (i.p.v. minder 200 binnen/400 buiten). De horecamaatregelen (mondmaskerplicht) vallen ook weg op deze events. Regionale overheden kunnen strenger zijn indien nodig. Blijf als organisator voldoende aandacht besteden aan verluchting en (hand)hygiëne.

Bijgewerkt op 1 september 2021

Huidige maatregelen

Met welke regels rekening houden en in welke volgorde?
 1. Algemene maatschappelijke regels (6 gouden regels)
 2. Overheden: ministeriële besluiten en bijbehorende FAQ’s, lokale maatregelen en beslissingen (van jouw provincie, stad of gemeente)
 3. Basisprotocol cultuur
 4. Eventuele andere protocollen (afhankelijk van soort activiteit: bv. horeca, jeugd, … )
  Voorwaarden verenigingsactiviteiten zonder publiek (bv. repetities, trainingen, vergaderingen … )
  • De algemene maatregelen en “10 geboden” (zie onder) worden gevolgd.
  • Specifieke maatregelen vanaf 1 september 2021: 
   • Tijdens de duur en het uitoefenen van de activiteit zijn er geen beperkingen meer, en dit zowel binnen als buiten. Er is dus geen verplichte afstand en geen mondmaskerplicht. Ook de beperkingen voor blazers en dansers vallen weg (idem voor zang).
   • Eten en drinken: kan ook zonder beperkingen (zolang dit alleen onder de deelnemers is, bv. bar na de repetitie). Van zodra je publiek uitnodigt om te eten en te drinken (bv. bar na een concert, eetfestijn) is dit een evenement en moet je dus het horecaprotocol volgen!
   • Ventilatie: geen verplichtingen, wel aanbevelingen volgens adviezen luchtkwaliteit.
   • Aandachtspunten: volgende zaken blijven verplicht/aanbevolen
    • Blijft verplicht: covidcoördinator (in vereniging en op activiteit) die als aanspreekpunt op de hoogte is van de geldende coronamaatregelen. Beschrijf ook wat je doet met besmette personen, tijdens of na je activiteit. Als algemene regel geldt nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis! (Meer info over maatregelen na contact/besmetting: www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/ en www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/)
    • Er moet nog steeds voldoende aandacht gaan naar goede reiniging, ontsmetting, handhygiëne en verluchting/ventilatie (< 900 ppm CO2). Voorzie de nodige maatregelen en/of middelen hiervoor.
    • Risicoanalyse, draaiboek en bijhouden van deelnemerslijsten blijven aangeraden. Zeker bij iets grotere activiteiten en evenementen zorgen deze instrumenten ervoor dat je activiteit veilig, weldoordacht en goed georganiseerd kan plaatsvinden. 
  • Hou rekening met geldende algemene regels en andere maatregelen: 
   • Voor en na de activiteit blijven de algemene regels gelden. Zo geldt als algemene regel in het MB nog steeds een minimale afstand van 1,5 m tussen elk individu. Hou hiermee rekening bij de organisatie van je activiteit (bv. vermijd “crowding” aan in- en uitgangen). 
   • Er kunnen ook nog andere regels van kracht zijn. Zo zijn er plaatsen waar je volgens het MB wel nog steeds een mondmasker moet dragen, bv. publieke ruimtes in een cultureel centrum, kerken, winkels, horecazaken (bij verplaatsing). 
  Voorwaarden evenementen: activiteiten met publiek (bv. concerten, optredens, wedstrijden, … )
  • De algemene maatregelen en “10 geboden” (zie onder) worden gevolgd.
  • Specifieke maatregelen vanaf 1 september: 
   • Kleine evenementen
    • = Minder dan 200 personen publiek binnen/400 buiten (vanaf 1 oktober: minder dan 500 binnen/750 buiten)
    • Geen beperkingen (geen afstand, geen mondmasker) 
    • Eten en drinken: volgens horecaprotocol (bv. mondmasker: personeel + verplaatsingen, luchtkwaliteit < 900 ppm CO2 + actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren, sluiting bij 1200 ppm)
    • Ventilatie/verluchting: aanbevelingen volgens adviezen luchtkwaliteit.
    • Wel aandachtspunten verenigingsactiviteiten opvolgen (zie boven)

      
   • "Massa-evenementen": toelating van bevoegde gemeentelijke overheid + protocol
    • Middelgrote evenementen: 
     • = Vanaf 200 personen publiek binnen/400 buiten (vanaf 1 oktober: vanaf 500 binnen/750 buiten)
     • 2 opties: organisatie volgens CERM/CIRM of met Covid Safe Ticket
     • CERM/CIRM: www.covideventriskmodel.be/
      • Met beperkingen: social distancing en mondmasker (outdoor: mondmasker niet verplicht wanneer je zit)
      • Eten en drinken: volgens strengere regels (bv. enkel zitplaatsen aan tafel, max. 8 personen per tafel, minstens 1,5 m afstand tussen tafelgezelschappen, geen bediening aan de bar ...)
      • Ventilatievereisten CIRM
     • Covid Safe Ticket: www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket en https://covidscan.be/nl/faq.html
      • Geen beperkingen: geen afstand, geen mondmasker
      • Eten en drinken: volgens horecaprotocol (bv. mondmasker: personeel + verplaatsingen)
      • Ventilatie/verluchting: < 900 ppm + actieplan
    • Grote evenementen: 
     • = Meer dan 3000 personen publiek binnen/5000 buiten: 
     • Alleen mogelijk met Covid Safe Ticket (zie hierboven)
  Brussel

  Brussel vaardigde een politiebesluit uit waarin aangegeven wordt dat een aantal maatregelen strenger blijven in het Brussels Gewest:

  • Behoud van de mondmaskerplicht en social distancing voor samenkomsten (zowel activiteiten als evenementen), ook < 200/400 personen
  • Horecamaatregelen worden niet versoepeld
  • Sluitingsuur voor horeca, evenementen en nachtwinkels blijft 1 uur
  • Brussel moedigt aan om het Covid Safe Ticket te gebruiken als je een evenement voor > 200/400 personen organiseert

  Meer info.

  Organisatorische maatregelen: de "10 geboden" in een notendop
  1. Respecteer de geldende wetgeving en richtlijnen.
  2. Duid een COVID-coördinator aan op het niveau van de organisatie en van de activiteit. Een risicoanalyse en draaiboek blijven aangeraden.
  3. Communiceer, informeer en motiveer deelnemers over geldende maatregelen en afspraken, zowel voor/tijdens/na de activiteit (mondeling, mailing, affiches ...).
  4. Volg de regels rond social distancing (waar nodig)
  5. Waarborg de hygiëne ter plaatse: stel middelen ter beschikking van deelnemers om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien.
  6. Zorg voor de regelmatige reiniging en ontsmetting van de infrastructuur, contactoppervlakken en materiaal.
  7. Ventileer en verlucht: organiseer je activiteit buiten of in een goed (met buitenlucht) verluchte ruimte. Volg de adviezen en/of regels.
  8. Persoonlijke bescherming: volg de richtlijnen rond mondmaskers (waar nodig)
  9. Beheer besmette personen. Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen. Als algemeen principe geldt: wie ziek is of in quarantaine/isolatie, blijft thuis. 
  10. Compliance en handhaving: beschrijf hoe het protocol gehandhaafd zal worden.
  Algemene maatregelen
  • Wie ziek is (of in quarantaine), blijft thuis.
  • Let op met kwetsbare mensen.
  • Was regelmatig je handen.
  • Hou afstand (1,5 m).
  • Beperk je nauwe contacten.
  • Doe je activiteiten liefst buiten.
  • Verlucht binnenruimtes goed. (CO2 < 900 ppm)
  • Volg de regels over bijeenkomsten.
  ENKELE BEGRIPPEN UITGELEGD

  Evenement versus verenigingsactiviteit 

  Er bestaat soms onduidelijkheid tussen "verenigingsactiviteiten in georganiseerd verband" en "evenementen". Wat is het verschil?

  • Groeps- of verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die je organiseert voor de leden/vrijwilligers van je vereniging en dus niet voor het brede publiek. Denk maar aan repetities, trainingen, vergaderingen, …
  • Een evenement is een publieksgerichte activiteit en dus toegankelijk voor iedereen (niet alleen voor eigen leden/vrijwilligers). Er wordt openbaar reclame gemaakt om te komen, het (zittend) publiek komt naar iets ‘kijken’ (bv. een concert, wedstrijd), enzovoort. 

  CERM versus CIRM

  • CERM (Covid Event Risk Model): is voor organisatoren van evenementen (bv. een muziekvereniging die een concert organiseert). Lokale besturen zullen vragen om een CERM-risicoanalyse te doen via www.covideventriskmodel.be vooraleer ze toestemming verlenen voor het event. 
  • CIRM (Covid Infrastructure Risk Model): is voor uitbaters van permanente of tijdelijke infrastructuren, zowel binnen als buiten (bv. cultuurzaal). 

  Met andere woorden: een uitbater met een goedgekeurde CIRM-aanvraag mag evenementen ontvangen. Organisatoren die in deze zaal een evenement willen organiseren, moeten hiervoor wel nog steeds een CERM-aanvraag doen. 

  Hou de lokale coronaregels in de gaten!

  Opgelet, lokale besturen kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen, die strenger zijn dan de algemeen geldende richtlijnen. Respecteer dan ook steeds de richtlijnen die gelden in jouw provincie, stad of gemeente! Informeer je dus goed en neem bij twijfel omtrent de lokale afspraken steeds contact op met je lokaal bestuur.

  VLAMO roept lokale besturen wel op om het lokale culturele leven niet nodeloos stil te leggen, en niet zomaar striktere regels op te leggen. Muziekverenigingen die hun activiteiten organiseren binnen de richtlijnen van het sectoraal protocol, houden zich immers al aan strenge veiligheidsregels. Lees onze oproep hier. 

   

  VLAMO leidraad voor een veilige heropstart [UPDATE 01/09]

  VLAMO werkte voor onze subsector een eigen leidraad uit, met meer specifieke adviezen en richtlijnen die aansluiten bij de werking van onze verenigingen.

  Voor een uitgebreide toelichting bij alle maatregelen kun je terecht in onze volledig bijgewerkte VLAMO leidraad voor muziek en dans (versie 11 - vanaf 1 september 2021). Onder hoofdstuk 2 vind je de (geüpdatete) 'Maatregelen: een stand van zaken'. In hoofdstuk 3 gaan we 'Aan de slag' met de maatregelen voor de organisatorische uitwerking van je activiteit. In de bijlage vind je bovendien een voorbeeld van een risicoanalyse en enkele affiches!

   

  Protocollen en info Vlaamse overheid

  Zelf een event organiseren?