VLAMO zet in op talentontwikkeling

ContactInformatie: 
tine@vlamo.be
Discipline: 
Orkest

In 2020 en 2021 wordt een nieuwe opdracht toegewezen aan VLAMO. Ter gedeeltelijke vervanging van de provinciale subsidies werkte VLAMO een plan uit om talent te ontwikkelen op verschillende fronten. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat de ons toegewezen middelen zoveel mogelijk bij de verenigingen terechtkomen. Een werkgroep werkte een mooi plan uit, dat vervolgens weer voor een groot deel herleid werd, aangezien maar een deeltje van de gevraagde middelen werden toegekend. VLAMO zal de volgende twee jaar - en hopelijk nog lang daarna - werken rond 3 pijlers: 
 

1.    Evaluatieconcerten

Het bestaande concept van evaluatieconcerten wordt verder uitgebreid. Elke provinciale VLAMO-afdeling zal een vijftal dagen organiseren waarop telkens vijf orkesten kunnen aantreden. Dit wil zeggen dat er ruimte is om 25 orkesten per provincie te laten deelnemen aan evaluatieconcerten. De evaluatieconcerten worden opengesteld voor alle disciplines en er wordt geen indeling gemaakt in afdelingen. Enkel wanneer een orkest er zelf om vraagt voorzien we een klassering. Een deelnemende groep bestaat uit minstens 13 personen.

De programmakeuze is volledig open en de totale uitvoering duurt minimaal 20 en maximaal 40 minuten.
Een evaluatieteam maakt per orkest een verslag op en geeft mondelinge feedback na de uitvoering. Er worden echter geen punten gegeven.

Er werd één reglement uitgewerkt dat uniform is voor alle provincies. Het reglement is te raadplegen op de website. De communicatie over de praktische organisatie wordt binnenkort door de provinciale VLAMO-afdelingen uitgestuurd.

Deelnemende orkesten ontvangen een all-in vergoeding van 600 euro.
 

2.    Jeugdorkestenfestivals

Gestoeld op het concept van de evaluatieconcerten zullen we in elke provincie jeugdorkestenfestivals organiseren. Uiteraard staan deze festivals enkel open voor jeugdorkesten, wat in ons reglement wil zeggen dat 85% van de deelnemende groep jonger moet zijn dan 26 jaar. Ook dit reglement is op onze website te raadplegen en verdere communicatie wordt binnenkort door de provinciale VLAMO-afdelingen uitgestuurd.

Deelnemende orkesten ontvangen een all-in vergoeding van 600 euro.
 

3.    Coaching

Om verenigingen te ondersteunen in hun artistieke groei beschikt VLAMO over een aantal deskundigen op wie verenigingen een beroep kunnen doen. Deze externe artistieke coaches komen ter plaatse een aantal repetities leiden of werken aan een specifieke uitdaging. Ook wanneer groepen een play-in of een muziekkamp organiseren is een gelijkaardige ondersteuning uitgewerkt.
VLAMO betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de deskundigen (35 euro per uur). De lijst met deskundigen is op onze website te raadplegen.

Dit concept is niet nieuw maar VLAMO zal vanaf 2020 het aantal uren ondersteuning sterk verhogen voor alle verenigingen.
Bijkomend krijgen deelnemers aan evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals 2 uur extra ondersteuning, indien ze dat wensen.

Het reglement omtrent ondersteuningen is te raadplegen op onze website. Bijkomende informatie komt binnenkort op de provinciale pagina's en kan je ook inwinnen bij je provinciaal trefpunt.