Wat doet jouw lokaal bestuur met het noodfonds voor lokale verenigingen?

Om het lokale verenigingsleven bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro (uit het noodfonds van 300 miljoen euro) uit te trekken voor lokale besturen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) gaat naar de Vlaamse steden en gemeenten om lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen, aangezien dit bestuursniveau het dichtst bij de lokale verenigingen staat.

We willen lokale besturen dan ook oproepen om de boodschap van de Vlaamse regering ter harte te nemen door deze middelen daadwerkelijk en rechtstreeks te investeren in het lokale verenigingsleven, en niet voor al genomen (steun)maatregelen.

Aarzel dus niet om contact om met jouw lokaal bestuur contact op te nemen in verband met het noodfonds in jouw stad of gemeente.

VLAMO stelde voor muziekverenigingen een voorbeeldbrief met bijlage op als aanzet in de communicatie naar hun lokaal bestuur. In de bijlage geven we lokale besturen enkele voorstellen mee van onze belangenbehartiger De Federatie (8 tips voor lokale besturen + Enkele bijkomende aandachtspunten).

Benieuwd hoeveel middelen jouw stad of gemeente ter beschikking krijgt? Een overzicht van de verdeling van het noodfonds voor jeugd-sport-cultuur per lokaal bestuur vind je hier