Vlamo wil stimuleren

en inspireren.

Waarden

Passie

We zetten ons op een enthousiaste, constructieve en positieve manier in voor de promotie en ondersteuning van instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen. Metterdaad en met hart en ziel.

Inclusiviteit

Iedereen met een hart voor instrumentale muziek is welkom bij ons.

Ondersteuning

We bieden onze leden letterlijk àlle ondersteuning die ze nodig kunnen hebben bij het uitoefenen van hun hobby. Dat gaat van zeer praktische en nuttige dingen zoals verzekering over educatief materiaal tot lessen en de organisatie van wedstrijden.

Creativiteit

We moedigen creativiteit aan en helpen een klimaat te scheppen waarin die creativiteit kan gedijen voor jong en oud en voor muziekmakers en liefhebbers van elk niveau.

Sociaal Bewustzijn

We zetten muziek in als hét instrument voor verbinding en bieden een ontmoetingsplaats voor amateurmuzikanten.