Vereniging

Als lid van VLAMO krijg je niet alleen de nodige ondersteuning, maar geniet je ook van tal van voordelen.

Vereisten

Tot de doelgroep van VLAMO behoren: orkesten, ensembles en individuele amateurmuzikanten. Kunnen ook aansluiten bij VLAMO: majo- en twirlgroepen.

Een vereniging die subgroepen heeft (vb. een jeugdorkest, drumband, bigband, enz.) wordt als één groep beschouwd.

Om als vereniging te kunnen aansluiten moet uw vereniging: 

  • een vereniging van instrumentale amateurmusici zijn die samen musiceren
  • een feitelijke vereniging of rechtspersoon zijn
  • een rekeningnummer hebben op naam van de vereniging
  • een eigen bestuur hebben
  • een eigen jaarwerking hebben (repetities, concerten...)

 

 

Kostprijs

Bij aansluiting betaalt u € 8,00 per actief lid (muzikanten, dirigent, bestuursleden, technische ploeg) per jaar en met een minimum van € 80,00 per groep.

Voor muzikanten die lid zijn van meerdere verenigingen moet elke betrokken vereniging de bijdrage betalen.

Naast het gratis abonnement op Klankbord voor de vereniging kunnen er bijkomende persoonlijke abonnementen voor groepsleden besteld worden aan € 17,00 per abonnement.

Voordelen

In het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage zijn alle wettelijk verplichte verzekeringen begrepen: burgerlijke aansprakelijkheid, tijdelijke objectieve aansprakelijkheid en de persoonlijke ongevallenverzekering (basispolis). Tegen een meerprijs kunnen de verzekerde bedragen bij de persoonlijke ongevallenverzekering worden opgetrokken.

Daarnaast zijn ook verschillende diensten begrepen in deze bijdrage, zoals de verschillende vormen van ondersteuning en advies. In vele gevallen is ook deelname aan vorming, kwaliteitsverbeterende projecten en publiekgerichte evenementen kosteloos voor de leden. Andere diensten kunnen tegen zeer gunstige tarieven worden verkregen. 

Een volledig aanbod van onze dienstverlening is terug te vinden op deze website.

Per aangesloten vereniging is één abonnement op het tijdschrift Klankbord inbegrepen, met het oog op een goede communicatie met de leden.