Onderwijsinstelling

Als lid van VLAMO krijg je niet alleen de nodige ondersteuning, maar geniet je ook van tal van voordelen.

Ook onderwijsinstellingen, zoals muziekacademies en muziekateliers, hebben er baat bij om een nauwe relatie met VLAMO te onderhouden. Dat kan door in te tekenen op een institutioneel abonnement.

Kostprijs

Het institutioneel abonnement kost € 80,00 per jaar, wat overeenstemt met 10 personen maximum. Tegen een meerprijs van € 8,00 kunnen meer leerlingen worden verzekerd.

Meer informatie 

Voordelen

Het institutioneel abonnement is voorbehouden aan onderwijsinstellingen in de sector muziek. De instelling ontvangt daarvoor 1 exemplaar van het tijdschrift Klankbord.

Bovendien kunnen hun leerlingen of cursisten dan deelnemen aan alle VLAMO-activiteiten onder dezelfde voorwaarden als de andere leden (vb. wedstrijden voor solisten en ensembles, workshops, muziekkampen, enz.). Bij die gelegenheden worden de deelnemende leerlingen of cursisten (met een maximum van tien per activiteit) door VLAMO gratis verzekerd op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallenverzekering (basispolis).