Harmonie St. Joseph zoekt dirigent/artistiek leider voor harmonieorkest.

Vereniging: Harmonie St. Joseph Berg a/d Maas
Huidig speelniveau: 3e divisie
Repetitie op maandagavond van 20.00 tot 22.00 u.

Over Harmonie St. Joseph:
Met 110 jaar geschiedenis is Harmonie St. Joseph een van de muzikale visitekaartjes van de kern Berg a/d Maas en de gemeente Stein (Nederlands Limburg). Het harmonieorkest telt momenteel een 50-tal leden. Daarnaast bestaat de vereniging uit een slagwerkgroep en een opleidingsorkest. Harmonie St. Joseph is een vereniging met een (dagelijks) bestuur, diverse commissies en werkgroepen.
De orkesten brengen een gevarieerd repertoire van klassiek tot lichte muziek in verschillende samenstellingen (orkest, combo, solo en ensembles), in samenwerking met diverse kunstdisciplines en uitgevoerd op diverse locaties. We streven naar verhoging van onze muzikale kwaliteit door tutti repetities af te wisselen met groeps- en sectierepetities, inzet van mentoraat en individuele lessen.

Functie-eisen:
• In het bezit van een afgeronde (of vergelijkbare) (master)opleiding HaFaBra-dirigent en een opleiding in een van de HaFaBra orkestinstrumenten.
• Ervaring in het werken met een harmonieorkest met combo & (vocale) solisten.
• Zijn of haar visie vanuit muzikaal oogpunt weet te verbinden aan de visie van het huidige beleidsplan, “Van harmonie naar Muziekvereniging” en de kaders van het Artistiek Beraad.
• Lid van het Artistiek Beraad, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de 2-jaarlijkse muzikale programmering van de drie orkesten van de Harmonie.
• Staat open en/of heeft ervaring in de samenwerking met andere kunstdisciplines en voor het opzetten van multidisciplinaire projecten, cross-overs en producties.
• In staat om door middel van een uitgebreide en gevarieerde repertoirekeuze, samen met de sectieleiders en de muziekcommissie, voor een passende programmaring te zorgen. Hierbij is van belang dat wordt ingespeeld op een zo breed mogelijke publieksgroep, met speciale aandacht voor de jongere muzikanten en bezoekers van onze concerten en optredens.
• Waar nodig individuele partijen aanpast en bij voorkeur zelf kan arrangeren, indien het repertoire dat vereist.
• Het hoogst muzikale niveau uit ons harmonieorkest weet te halen op een sociale, didactische, motiverende en inspirerende wijze met oog voor de diversiteit aan muzikanten, niveau en onderlinge sfeer.
• Adviseur van het bestuur, de muziekcommissie en de commissie werving & opleiding.

Procedure:
De brievenselectie vindt plaats op basis van een ingezonden motivatiebrief met CV. Daarna volgt voor de geselecteerde kandidaten een gesprek met de sollicitatiecommissie (maart), waarna een selectie voor proefrepetities plaatsvindt en een advies aan het bestuur wordt uitgebracht (april).

Informatie & solliciteren:
Voor informatie over de functie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, dhr. Jos Gijzen, telefoon +31625440411. De motivatiebrief met CV dient voor 1 februari 2024 per mail binnen te zijn bij de secretaris, mw. Celine Hornesch: secretariaat@harmoniestjoseph.nl.
Voor nadere algemene informatie kan de website www.stjoseph.nl of de Facebook- en Instagram pagina van Harmonie St. Joseph worden geraadpleegd.

Provincie
Overige
Contact
Jos Gijzen
Contactgegevens

Jos Gijzen, voorzitter
Schoorweg 26, 6129 BR Urmond (Nederland)
Mailadres: j.gijzen1@gmail.com
Mobiel: +31625440411