Het Elewijts Bachkoor is een vierstemmig koor. Onze leden komen niet alleen van Elewijt maar ook van Mechelen, Bonheiden, Vilvoorde, Humbeek, ... Onze kerkelijke activiteiten beperken zich tot de uitvoering van de paasmis in onze gemeente en deelnemen aan de processie. Verder brengen wij op 26/12 al een paar jaar een Christmas-singalong. Zo mogelijk proberen we ook jaarlijks een concert te brengen.
Verder gaan wij ook graag in op kooractiviteiten waarvoor we gevraagd worden. Dit jaar is dit bijvoorbeeld de "Mariaviering" op 15 augustus in de Hanswijkbasiliek in Mechelen.
Ons repertorium omvat zowel klassieke als moderne stukken. Maar telkens proberen we, onze naam getrouw, een stukje van Bach te brengen.
Ons koor bestaat in 2025 60 jaar. Wij hebben dus al een rijke geschiedenis.
Helaas hebben wij voor het komende werkjaar, vanaf 1 september, geen dirigent meer.
Wij zoeken een dirigent die onze stemmen waardeert en ons zelfs naar een hoger niveau kan brengen. Wij repeteren wekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 in de GBS de regenboog in Elewijt. Wij zingen graag en zouden het spijtig vinden om volgend werkjaar niet te kunnen starten wegens 'geen dirigent'.

Provincie
Vlaams-Brabant en Brussel
Contact
Steffen Knoops
Contactgegevens

steffen@knoops.be - 0485/55 92 78