Met de blaaskapellenfestivals met evaluatie wil de stuurgroep blaaskapellen aan de blaaskapellen ondersteuning bieden. Elke deelnemer ontvangt een gemotiveerd verslag door een deskundig evaluatieteam met als doel zowel de muzikale als de organisatorische evenementen op te waarderen en verbeteren. 

Deze evaluatieconcerten kunnen ook een perfect manier zijn om nieuwe zaken uit te proberen, of om concerten/wedstrijden voor te bereiden! 

Elke blaaskapel aangesloten bij VLAMO (voorwaarde: lidgeld is betaald) kan zich inschrijven of zich kandidaat stellen om zelf een blaaskapellenfestival met evaluatie te organiseren. Er worden minimum 3 en maximum 5 blaaskapellen per festival toegestaan. 

  • Om aan iedereen gelijke kansen te geven, kan een vereniging slechts één keer om de twee jaar een kandidatuur stellen als deelnemer en één keer om de drie jaar als organisator. Indien onvoldoende nieuwe kandidaat-organisatoren/deelnemers zich aanmelden, kan van deze regel afgeweken worden. 

Lees voor alle details zeker het reglement er even op na!

Vergoedingen

De vergoeding voor deelname werd voor 2023 vastgelegd op € 600

De organiserende vereniging ontvangt in 2023 volgende financiële vergoedingen: 

  • Tegemoetkoming voor de zaalhuur: € 100 
  • Catering deskundigen: € 50
  • Vergoeding per deelnemende vereniging: 50
  • Vergoeding voor deelname: € 600

Blaaskapellenfestivals met evaluatie 2023

Datum + Locatie Organiserende blaaskapel Deelnemers
14 mei - Opitter Pax Band Pax Band | Flamicanka | Torenkruiers Blaaskapel

Gerelateerd

Maak kennis en/of neem contact op met de centrale stuurgroep Blaaskapellen.