VLAMO, de Vlaamse amateurmuziekorganisatie, stimuleert en promoot de actieve muziekbeoefening binnen de brede samenleving en draagt bij tot de ontwikkeling van amateurmuzikanten en muziekverenigingen door hen professioneel te ondersteunen en te inspireren. Muziek maken is verbinden. Daarom is VLAMO naast een artistieke werkplaats ook een ontmoetingsplaats waar mensen, verenigingen en gemeenschappen hun banden versterken. Gedreven door de passie voor muziek willen we samen duurzaam vooruit.

Onze waarden

Passie

We zetten ons op een enthousiaste, constructieve en positieve manier in voor de promotie en ondersteuning van instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen. Metterdaad en met hart en ziel.


Inclusiviteit

Iedereen met een hart voor instrumentale muziek is welkom bij ons.


Ondersteuning

We bieden onze leden letterlijk àlle ondersteuning die ze nodig kunnen hebben bij het uitoefenen van hun hobby. Dat gaat van zeer praktische en nuttige dingen zoals verzekering over educatief materiaal tot lessen en de organisatie van wedstrijden.


Creativiteit

We moedigen creativiteit aan en helpen een klimaat te scheppen waarin die creativiteit kan gedijen voor jong en oud en voor muziekmakers en liefhebbers van elk niveau.


Sociaal bewustzijn

We zetten muziek in als hét instrument voor verbinding en bieden een ontmoetingsplaats voor amateurmuzikanten.

Beleidsplan 2022-2026

Op 7 februari keurde Minister Jambon ons beleidsplan voor de periode 2022-2026 goed. Benieuwd naar VLAMO's inhoudelijk kompas voor de komende vijf jaar? We delen ons plan hieronder.

Voortgangsrapport 2023-2024

Hoe verliep de werking van VLAMO in 2023? Je leest het in het voortgangsrapport 2023.