Verzekering

VLAMO biedt haar leden een verzekeringspakket aan dat minstens tegemoet komt aan de noden van muziekverenigingen en muzikanten.

Basispakket

Wie zich  bij VLAMO aansluit en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt is meteen verzekerd voor:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid van de groep en het individueel lid bij muzikale activiteiten
  • Burgerlijke aansprakelijkheid voor nevenactiviteiten
  • Muzikale wandelingen
  • Lichamelijke schade
  • Materiële schade
  • Objectieve aansprakelijkheid tijdens het tijdelijk gebruik van zalen
  • Objectieve aansprakelijkheid bij gebruik van tenten
  • Rechtsbijstand
  • Persoonlijke ongevallenverzekering
 
 

De verschillen in de opties van de verzekeringspolis zitten in de waarborgen en kapitalen per verzekerde:

 

 

Optie I

Optie II

Optie III

Optie IV

Overlijden

€ 6.500

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Blijvende invaliditeit

€ 12.500

€ 18.000

€ 18.000

€ 18.000

Tijdelijke ongeschiktheid

Niet gedekt

Niet gedekt

€ 5/dag

€ 9/dag

 
 

Wat te doen bij schadegeval?

Vul het passende aangifteformulier ("B.A." of "L.O.") in, bezorg dit aan uw trefpunt dat zorgt voor verdere opvolging.

Belangrijke uitbreiding

Indien u bij bepaalde activiteiten beroep doet op vrijwillige medewerkers die geen lid zijn van de vereniging dan kan via "tijdelijke uitbreiding voor vrijwilligers" ervoor gezorgd worden dat die mensen tijdelijk, in het kader van hun medewerking, verzekerd zijn. Om dit te regelen, bezorgt u (post, fax of mail) ten laatste 3 werkdagen voordien de lijst met naam en adres, datum/data activiteit, soort activiteit. Vergeet ook nooit het lidnummer van de vereniging te vermelden!

Met deze basisverzekering voldoet u meteen aan alle verplichtingen die de wet op het vrijwilligerswerk u oplegt.