Aanbod verzekeringen 2023 - Brochure


Basispakket

Door het betalen van je lidmaatschapsbijdrage van € 8 per jaar per lid ben je automatisch ook ingeschreven voor het basispakket (optie I) van onze verzekeringen. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent voor:

 • burgerlijke aansprakelijkheid van de groep en het individueel lid bij muzikale activiteiten
 • burgerlijke aansprakelijkheid voor nevenactiviteiten (zoals bv. eetfestijnen)
 • muzikale wandelingen
 • materiële schade
 • objectieve aansprakelijkheid tijdens het tijdelijk gebruik van zalen
 • objectieve aansprakelijkheid bij het gebruik van tenten
 • rechtsbijstand
 • persoonlijke ongevallen

1. Tijdelijke vrijwilligersverzekering

Wie bij eigen activiteiten een beroep doet op vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging kan deze personen via een tijdelijke uitbreiding laten verzekeren tijdens deze activiteiten. Met deze uitbreiding voldoe je meteen aan alle verplichtingen die de wet rond vrijwilligerswerk oplegt. 

Deze optie is kosteloos tot 20 personen* per activiteit, maar hiervoor dien je ons uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit een lijst te bezorgen waarop de volgende gegevens te vinden zijn:

 • lidnummer van de vereniging
 • datum/data van de activiteit
 • wat is de activiteit
 • de namen en adressen van de vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij de vereniging

(*) Vanaf de 21e persoon wordt er 2 euro per persoon aangerekend.

2. Tijdelijke verzekering Lichamelijke Ongevallen

Wie een activiteit organiseert waar er ook niet-leden aan mogen deelnemen (bv. een muziekkamp waar kinderen die nog geen lid van de vereniging zijn zich ook voor kunnen inschrijven), kan deze niet-leden ook laten verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen. 

Deze optie is kosteloos tot 20 personen*, maar hiervoor dien je ons uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit een lijst te bezorgen waarop de volgende gegevens te vinden zijn:

 • lidnummer van de vereniging
 • datum/data van de activiteit
 • wat is de activiteit
 • de namen en adressen van de niet-leden die deelnemen aan de activiteit

(*) Vanaf de 21e persoon wordt er 2 euro per persoon aangerekend.

Opgepast! Deze deelnemers genieten enkel van een verzekering Lichamelijke Ongevallen, en dus niet van een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand. 

Er gelden voor deze niet-leden ook andere verzekerde waarborgen en kapitalen, lees die zeker eens na in de bijzondere voorwaarden van de Cover polis! 

3. Tijdelijke Objectieve Aansprakelijkheid

Wie een evenement organiseert in een tent, zaal, kerk of theaterzaal kan een verzekering Tijdelijke Objectieve Aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing aanvragen voor tijdens het evenement. Elke aanvraag is slechts geldig voor maximaal 3 dagen (inclusief op- en afbouw).

Opgepast wel, je verzekert niet de tent zelf maar wel de schade die de tent mogelijk zou toebrengen.

Deze optie is gratis, maar hiervoor dien je uiterlijk 3 werkdagen voorafgaan aan de activiteit ons een lijst te voorzien waarop de volgende gegevens te vinden zijn:

 • lidnummer van de vereniging
 • locatie van de activiteit
 • oppervlakte van de tent en/of gebouw
 • de periode van de activiteit, inclusief op- en afbouw

>> Uitbreiding van het basispakket

Dit basispakket kan je nog verder uitbreiden met 3 verschillende opties. Het onderscheid tussen de verschillende opties ligt bij de waarborgen en kapitalen, alsook bij de tijdelijke ongeschiktheid.

 • optie II: € 8 lidmaatschapsbijdrage + € 1
 • optie III: € 8 lidmaatschapsbijdrage + € 2
 • optie IV: € 8 lidmaatschapsbijdrag + € 3
Overlijden Blijvende invaliditeit Tijdelijke ongeschiktheid
Optie I € 6.500 € 12.500 Niet gedekt
Optie II € 12.000 € 18.000 Niet gedekt
Optie III € 12.000 € 18.000 € 5/dag
Optie IV € 12.000 € 18.000 € 9/dag

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt zowel de burgerrechtelijke, strafrechtelijke, alsook administratieve vorderingen tegen de bestuursleden of de directie van je vereniging. Bij de rechtsbijstand kan je rekenen op een betaling van de juridische kosten vanaf de aanvang van de gerechtelijke procedure.

Zowel verenigingen met rechtspersoon, alsook  feitelijke verenigingen kunnen zich inschrijven voor deze polis. 

De premie voor deze verzekering bedraagt € 115 voor een verzekerd kapitaal van € 125.000. Indien jouw vereniging over een hoger kapitaal dan € 125.000 aan vaste activa en financiële middelen beschikt, moet dit afzonderlijk aangevraagd worden.

De verzekeraar moet de functies, namen, adressen en geboortedata kunnen consulteren bij VLAMO. Dit betekent dus dat elke feitelijke vereniging een vorm van Raad van Bestuur moet hebben, die ook bij VLAMO bekend is. 

Om je in te schrijven voor deze verzekering bezorg je de ingevulde vragenlijst aan verzekeringen@vlamo.be of per post naar Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent.


Instrumentenverzekering

Bij de instrumentenverzekeringen bieden we 2 opties aan: een permanente verzekering en een tijdelijke.

Bij beide opties zijn er enkele zaken belangrijk om in het achterhoofd te houden:

 • zowel klankvervormingen als het springen van snaren en vellen (tenzij dit gepaard gaat met schade aan het instrument zelf) zijn steeds uitgesloten.
 • wanneer de instrumenten niet onder het toezicht blijven van de verzekerde of de toegelaten gebruiker moeten ze steeds opgeborgen worden in een met slot afgesloten ruimte.
 • gedurende het transport dienen de instrumenten onder de persoonlijke hoede van de verzekerde te staan.

Opgepast! Aangezien je instapt in een bestaande polis betaal je steeds voor een kalenderjaar, onafhankelijk van het moment van toetreden tot de verzekering. 

Om deze verzekeringen aan te gaan, bezorg je ons de volgende gegevens:

 • lidnummer van de vereniging
 • een lijst van de te verzekeren instrumenten
 • de waarde van elk te verzekeren instrument
 • bestemming en periode (indien het om een tijdelijke verzekering gaat)


Arbeidsongevallenverzekering

Verenigingen die prestaties willen vergoeden via het verenigingswerk zijn verplicht om ook een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet afgesloten worden vooraleer de arbeidsovereenkomst van start gaat.

Belfius biedt aan leden van VLAMO een vast tarief van € 0,55 per uur (bruto) aan, met een minimumpremie van € 75 (netto).

Ter info: deze verzekering loopt niet via VLAMO, maar rechtstreeks bij Belfius. Contacteer verzekeringen@vlamo.be voor meer informatie.

Voor het aangaan van een nieuwe verzekering of een tijdelijke uitbreiding stuur je de ingevulde documenten steeds naar verzekeringen@vlamo.be of naar Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent.

Wie een aangifte wilt doen bezorgt het correcte aangifteformulier (burgerlijke aansprakelijkheid of lichamelijk ongeval) ingevuld aan het trefpunt. Zij zorgen voor de verdere opvolging van je dossier. Let wel op dat je dit zeker binnen 8 dagen na het ongeval doet! Bij een lichamelijk ongeval dien je ook een volledig ingevuld medisch getuigschrift toe te voegen.

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht op verzekeringen@vlamo.be of op 09 265 80 05.