Ondersteuning

VLAMO zorgt voor artistieke en organisatorische ondersteuning.

Ondersteuning online coaching en muziekkampen zonder overnachting verlengd tot eind 2021.

Ondersteuning door deskundigen

Artistieke ondersteuning

Onder artistieke ondersteuning verstaan wij dat jouw groep een beroep kan doen op muzikale adviseurs, die op jouw repetitie langskomen om je te helpen jouw muzikale kwaliteiten te verbeteren, bvb. in voorbereiding op jouw deelname aan een wedstrijd of op een concert. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van jouw groep en moeten ons, voor zover we ze nog niet kennen, hun curriculum vitae bezorgen opdat de bevoegde stuurgroep hun deskundigheid vooraf kan inschatten.

Organistorische of technische ondersteuning

Ook wanneer je binnen jouw groep met een specifiek probleem zit, van niet-muzikale aard en waarvoor de hulp en het advies van een extern deskundige nodig lijkt, kan je een ondersteuning aanvragen.

LIJST DESKUNDIGEN

Evaluatieconcerten

Elke provinciale VLAMO-afdeling zal een vijftal dagen organiseren waarop telkens vijf orkesten kunnen aantreden. Dit wil zeggen dat er ruimte is om 25 orkesten per provincie te laten deelnemen aan evaluatieconcerten. De evaluatieconcerten worden opengesteld voor alle disciplines en er wordt geen indeling gemaakt in afdelingen. Enkel wanneer een orkest er zelf om vraagt voorzien we een klassering. Een deelnemende groep bestaat uit minstens 13 personen. Een evaluatieteam maakt per orkest een verslag op en geeft mondelinge feedback na de uitvoering. Er worden echter geen punten gegeven.

Er werd één reglement uitgewerkt dat uniform is voor alle provincies. Het reglement is te raadplegen op de website

Deelnemende orkesten ontvangen een all-in vergoeding van 600 euro.

 

Muziekkampen

VLAMO vindt het belangijk dat jouw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien je ervoor opteert om een muziekstage of muziekkamp van enkele dagen te organiseren, kun je een financiële tussenkomst aanvragen.

​Jubileumfestivals

Aangesloten groepen kunnen een financieel duwtje in de rug krijgen onder de vorm van een subsidie bij de organisatie van een jubileumfestival t.g.v. een veelvoud van hun 25-jarig bestaan.

Groepsgebonden play-ins

Onder groepsgebonden play-ins verstaan wij een samenwerkingsverband op het vlak van repetities dat wordt opgezet door ten minste twee aangesloten groepen, die onderling geen enkele organisatorische band hebben en dat tot doel heeft de artistieke kwaliteit van de betrokken groepen te verhogen.


Ondersteuning wordt ten laatste één of twee maanden vooraf (afhankelijk van het provinciaal trefpunt) aangevraagd bij jouw provinciaal trefpunt. Daar kan je ook terecht voor meer informatie. Controle door een VLAMO-afgevaardigde tijdens de activiteit is altijd mogelijk.