VLAMO vindt het belangrijk dat jouw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien je ervoor opteert om een muziekkamp of play-in van één of meerdere dagen te organiseren, kan je een financiële tussenkomst aanvragen voor de betaling van je dirigent of een externe deskundige.

Voorwaarden

Algemeen

 • Aangesloten groepen kunnen bij VLAMO per jaar een aantal uur ondersteuning bekomen. De VLAMO-afdelingen bepalen jaarlijks het maximumaantal ondersteuningsuren per provincie. Bekijk de voorwaarden voor jouw provincie.
 • De vereniging die het muziekkamp of de play-in organiseert is aangesloten bij VLAMO. De aanvraag kan door één of meerdere aangesloten groepen ingediend worden. 
 • Alle deelnemers zijn lid van de organiserende vereniging(en) (en dus ook van VLAMO).
 • De groep(en) repeteert minstens 4 uur per dag (pauzes niet inbegrepen). 
 • Het volledige dagprogramma wordt bij de aanvraag gevoegd.
 • Het muziekkamp of de play-in vindt plaats in België.

Deskundige

 • De deskundige kan zowel een externe deskundige zijn als de eigen dirigent. 

Vergoedingsregeling

 • Erkende (externe) deskundigen ontvangen van VLAMO maximum € 40 per gepresteerd uur. 
 • Eigen dirigenten (interne deskundigen) van de deelnemende groep(en) worden vergoed tot een maximum van € 30 per gepresteerd uur.
 • Eventuele verplaatsingskosten worden door de groep(en) betaald.
Lees alle voorwaarden na in het reglement ondersteuning 2024

Stappenplan

 1. Je maakt een afspraak met een VLAMO-deskundige of je dirigent voor het muziekkamp of de play-in.
 2. Je vult het aanvraagformulier voor play-in of muziekkamp (B7) correct en volledig in, en bezorgt dit ten laatste 15 dagen op voorhand aan jouw provinciaal VLAMO-trefpunt. 
 3. Ten laatste 1 maand na het muziekkamp of de play-in wordt het formulier voor betaling honorarium play-in of muziekkamp (B6) bezorgd aan het provinciaal VLAMO-trefpunt.
 4. VLAMO zorgt vervolgens voor de betaling van het honorarium op de rekening van de deskundige of de eigen dirigent.

Gerelateerd:

VLAMO biedt artistieke en organisatorische ondersteuning door deskundigen aan orkesten, instrumentengroepen en besturen.

Foto banner: Bram Dalemans