VLAMO vindt het belangrijk dat jouw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien je ervoor opteert om een muziekkamp of play-in van één of meerdere dagen te organiseren, kan je een financiële tussenkomst aanvragen voor de betaling van je dirigent of een externe deskundige.

Voorwaarden

Algemeen

 • Aangesloten groepen kunnen bij VLAMO per jaar een aantal uur ondersteuning bekomen. De VLAMO-afdelingen bepalen jaarlijks het maximumaantal ondersteuningsuren per provincie. Bekijk de voorwaarden voor jouw provincie.
 • De vereniging die het muziekkamp of de play-in organiseert is aangesloten bij VLAMO. De aanvraag kan door één of meerdere aangesloten groepen ingediend worden. 
 • Alle deelnemers zijn lid van de organiserende vereniging(en) (en dus ook van VLAMO).
 • De groep(en) repeteert minstens 4 uur per dag (pauzes niet inbegrepen). 
 • Het volledige dagprogramma wordt bij de aanvraag gevoegd.
 • Het muziekkamp of de play-in vindt plaats in België.

Deskundige

 • De deskundige kan zowel een externe deskundige zijn als de eigen dirigent. 

Vergoedingsregeling

 • Erkende (externe) deskundigen ontvangen van VLAMO maximum € 40 per gepresteerd uur (vanaf 2022)
 • Eigen dirigenten (interne deskundigen) van de deelnemende groep(en) worden vergoed tot een maximum van € 30 per gepresteerd uur.
 • Eventuele verplaatsingskosten (volgens de officiële tarieven) worden door de groep(en) betaald.
Lees alle voorwaarden na in het reglement ondersteuning 2022

Stappenplan (vanaf 2022)

 1. Je maakt een afspraak met een VLAMO-deskundige of je dirigent voor het muziekkamp of de play-in.
 2. Je vult het aanvraagformulier voor play-in of muziekkamp (B7) correct en volledig in, en bezorgt dit ten laatste 10 dagen op voorhand aan jouw provinciaal VLAMO-trefpunt. 
 3. Ten laatste 1 maand na het muziekkamp of de play-in wordt het formulier voor betaling honorarium play-in of muziekkamp (B6) bezorgd aan het provinciaal VLAMO-trefpunt.
 4. VLAMO zorgt vervolgens voor de betaling van het honorarium op de rekening van de deskundige of de eigen dirigent.

Gerelateerd:

VLAMO biedt artistieke en organisatorische ondersteuning door deskundigen aan orkesten, instrumentengroepen en besturen.

Foto banner: Bram Dalemans