Over accordeons

Een accordeon is een muziekinstrument dat vanwege de manier van geluidvoortbrenging tot de aerofonen wordt gerekend. Aerofonen zijn instrumenten waarbij de lucht direct in trilling wordt gebracht. Aero = lucht, foon (komt van phoné) = klank. Het accordeon werkt volgens hetzelfde principe als de mondharmonica. De lucht wordt hier echter aangevoerd door een balg. In de kast zitten de doorslaande tongen (verende metalen plaatjes) die het geluid voortbrengen. Door het induwen of uittrekken van de balg wordt de lucht langs de tongen geblazen. Door het indrukken van een toets of een knop open je een klep zodat de lucht alleen bij de tong komt die de gevraagde toon laat klinken. Accordeons hebben aan de rechterkant ofwel een pianoklavier (het klavieraccordeon) ofwel 3 tot 5 rijen knoppen (het knopaccordeon). Er zijn accordeons in vele formaten. De grootte van het instrument wordt onder andere uitgedrukt in het aantal standaardbassen.

VLAMO voor accordeons

Zoals alle aangesloten groepen kunnen accordeongroepen gebruik maken van het VLAMO-aanbod. De stuurgroep Accordeons organiseert daarnaast vormings- en publieksgerichte activiteiten voor individuele accordeonisten en accordeonorkesten. Een greep uit het aanbod: een accordeonplay-in, workshops en masterclasses of zelfs een heus festival waar verschillende accordeonorkesten de kans krijgen om te concerteren.  

Maak kennis en/of neem contact op met de centrale stuurgroep Accordeons.