Klankbord is het tijdschrift van VLAMO. We belichten het reilen en zeilen in de wereld van de amateurmuzieksector. We informeren over evenementen van VLAMO, geven tekst en uitleg omtrent zakelijke thema's, interviewen mensen met een interessant verhaal, ... 

Klankbord verschijnt 5 maal per jaar in de maanden februari, mei, juli, oktober en december. 

Abonnement

Per aangesloten vereniging, onderwijsinstelling of individueel lid is één abonnement op het tijdschrift Klankbord inbegrepen. In Assist vind je de abonnementen van je vereniging terug.

Wat als je Klankbord-abonnee verandert binnen je vereniging?

Via Assist kan je zelf jullie abonnement op Klankbord verwijderen bij de vroegere abonnee en toevoegen aan de nieuwe abonnee.

Wat als meer dan één lid Klankbord wenst te ontvangen?

Via Assist kan je zelf een abonnement op Klankbord toevoegen aan een of meerdere leden. De kostprijs van de extra abonnementen wordt verrekend op je volgende VLAMO-factuur.

Geen lid van VLAMO?

Je kan een abonnement rechtstreeks aanvragen via klankbord@vlamo.be en vervolgens betalen op rekening BE96 0013 6643 9505 van VLAMO, 9000 Gent (BIC: GEBABEBB). 


Tarieven

Abonnement

  • Niet-leden: € 25

  • Leden: € 17

  • Buitenland: € 30

Losse nummers

  • Per stuk: € 5

Klankbord digitaal


Advertentietarieven

Er bestaan verschillende tarieven voor Klankbord. Aangesloten verenigingen krijgen 50% korting op de aangegeven prijzen, voor zover het gaat om niet-commerciële activiteiten.

Redactie

Tine Maes                    Elke Vermeire
tine@vlamo.be            elke@vlamo.be
T 09 265 80 04             T 09 265 80 12

Foto banner: Tine Maes