Lidmaatschap

Als groep

Om als groep te kunnen aansluiten moet uw vereniging: 

  • een vereniging van instrumentale amateurmusici zijn die samen musiceren
  • een feitelijke vereniging of rechtspersoon zijn
  • een rekeningnummer hebben op naam van de vereniging
  • een eigen bestuur hebben
  • een eigen jaarwerking hebben (repetities, concerten...)

Tot de doelgroep van Vlamo behoren: orkesten, ensembles en individuele amateurmuzikanten. Kunnen ook aansluiten bij Vlamo: majo- en twirlgroepen.

Een vereniging die subgroepen heeft (vb. een jeugdorkest, drumband, bigband, enz.) wordt als één groep beschouwd.

Wat is in de lidmaatschapsbijdrage begrepen?

In het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage zijn alle wettelijk verplichte verzekeringen begrepen: burgerlijke aansprakelijkheid, tijdelijke objectieve aansprakelijkheid en de persoonlijke ongevallenverzekering (basispolis). Tegen een meerprijs kunnen de verzekerde bedragen bij de persoonlijke ongevallenverzekering worden opgetrokken.

Daarnaast zijn ook verschillende diensten begrepen in deze bijdrage, zoals de verschillende vormen van ondersteuning en advies. In vele gevallen is ook deelname aan vorming, kwaliteitsverbeterende projecten en publiekgerichte evenementen kosteloos voor de leden. Andere diensten kunnen tegen zeer gunstige tarieven worden verkregen. 

Een volledig aanbod van onze dienstverlening is terug te vinden op deze website.

Per aangesloten groep is één abonnement op het tijdschrift Klankbord inbegrepen, met het oog op een goede communicatie met de leden.

Kostprijs

Bij aansluiting betaalt u 5,00 euro per actief lid (muzikanten, dirigent, bestuursleden, technische ploeg) per jaar en met een minimum van 50,00 euro per groep.

Voor muzikanten die lid zijn van meerdere verenigingen moet elke betrokken vereniging de bijdrage betalen.

Naast het gratis abonnement voor de vereniging kunnen er bijkomende persoonlijke abonnementen voor groepsleden besteld worden aan € 17,00 per abonnement.

Majo/Twirl-groepen

Voor majorettes en twirlers is een "sportverzekering" aanbevolen (gezien het hogere risico op letsels). Bezorg de lijst van de actieve majorettes/twirlers in uw groep aan Jozef Alpaert (verantwoordelijke verzekeringen). Registratie wordt geregeld en afzonderlijke factuur wordt bezorgd (€ 1,50/actief lid, aangevuld met administratiekosten).

Als individu

U kunt ook als individueel persoon bij Vlamo aansluiten. Dit is bijvoorbeeld interessant voor pianisten en gitaristen, die op die manier van de lidmaatschapsvoordelen genieten (zoals deelname aan wedstrijden, workshops enz).

Wat is in de lidmaatschapsbijdrage begrepen?

In het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage zijn alle wettelijk verplichte verzekeringen begrepen: burgerlijke aansprakelijkheid, tijdelijke objectieve aansprakelijkheid en de persoonlijke ongevallenverzekering (basispolis). Tegen een meerprijs kunnen de verzekerde bedragen bij de persoonlijke ongevallenverzekering worden opgetrokken.

Kostprijs 

Rechtstreekse individuele aansluitingen (dus buiten een vereniging om) kosten 40,00 euro per jaar. Leden die individueel aansluiten krijgen het tijdschrift Klankbord gratis toegezonden (waarde: 17 euro). 

Onderwijs- en vormingsinstellingen 

Ook onderwijs- en vormingsinstellingen, zoals muziekacademies en muziekateliers, hebben er baat bij om een nauwe relatie met Vlamo te onderhouden. Dat kan door in te tekenen op een institutioneel abonnement.

Wat omvat een institutioneel abonnement? 

Het institutioneel abonnement is voorbehouden aan onderwijs- en vormingsinstellingen in de sector muziek. De instelling ontvangt daarvoor 5 edities van het tijdschrift Klankbord.

Bovendien kunnen hun leerlingen of cursisten dan deelnemen aan alle Vlamo-activiteiten onder dezelfde voorwaarden als de andere leden (vb. wedstrijden voor solisten en ensembles, workshops, muziekkampen, enz.). Bij die gelegenheden worden de deelnemende leerlingen of cursisten (met een maximum van tien per activiteit) door Vlamo gratis verzekerd op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallenverzekering (basispolis).

Kostprijs

Het institutioneel abonnement kost € 50,00 per jaar, wat overeenstemt met 10 personen maximum. Tegen een meerprijs van € 5,00 kunnen meer leerlingen worden verzekerd.

Optionele verzekeringen

Naast het basispakket verzekeringen is ook een pakket optionele verzekeringen beschikbaar dat onder meer bevat: instrumentenverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid voor vzw's, brandverzekering, rechtsbijstand, enzovoort.

Meer informatie