Soorten ondersteuning

Artistieke ondersteuning

Onder artistieke ondersteuning verstaan wij dat je als groep een beroep kan doen op artistieke adviseurs, die op de repetitie of training langskomen om jullie artistieke kwaliteiten te helpen verbeteren, bv. in de voorbereiding op een concert of een deelname aan een wedstrijd. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van jouw groep en moeten erkend zijn door VLAMO.

Organisatorische of technische ondersteuning

Ook wanneer je binnen jouw groep met een specifiek probleem zit van niet-muzikale aard en waarvoor de hulp en het advies van een externe deskundige nodig lijkt, kan je bij ons een ondersteuning aanvragen.

Overzicht VLAMO-deskundigen

Voorwaarden

Algemeen

  • Aangesloten groepen kunnen bij VLAMO per jaar een aantal uur ondersteuning bekomen. De VLAMO-afdelingen bepalen jaarlijks het maximumaantal ondersteuningsuren per provincie. Bekijk de voorwaarden voor jouw provincie.
  • De ondersteuning moet plaatsvinden in Vlaanderen of Brussel, en binnen 4 maanden na de aanvraag.
  • Onderwijsinstellingen kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning.

Deskundige

  • is geen lid van de groep die de aanvraag doet (= externe deskundige).
  • komt uit de lijst van erkende deskundigen bij VLAMO, zie boven. (Uitzondering: voor buitenlandse deskundigen wordt gevraagd een cv voor te leggen ter goedkeuring door VLAMO)

Vergoedingsregeling

  • De deskundige ontvangt van VLAMO maximum € 40 per gepresteerd uur. Eventuele verplaatsingskosten worden door de groep betaald.

Lees alle voorwaarden in het reglement ondersteuning 2024

Stappenplan

  1. Je maakt een afspraak met een VLAMO-deskundige voor de ondersteuning.
  2. Je vult het aanvraagformulier (B1) correct en volledig in, en bezorgt dit ten laatste 15 dagen op voorhand aan jouw provinciaal VLAMO-trefpunt
  3. Ten laatste 1 maand na de ondersteuning bezorgt de groep een formulier voor de betaling van het honorarium van de deskundige (B5) aan het VLAMO-trefpunt van jouw provincie.
  4. VLAMO zorgt vervolgens voor de betaling van het honorarium op de rekening van de deskundige.

Je kunt alle formulieren voor deze ondersteuning hieronder downloaden.

Zelf VLAMO-deskundige worden?

Wil je zelf deel uitmaken van de deskundigenlijst van VLAMO als jurylid en/of deskundige voor coaching? De aanvraagprocedure verloopt online.

Lees eerst het minimaal profiel en kom te weten waarvoor jij in aanmerking komt.

Gerelateerd:

Organiseer je een muziekkamp of play-in? Onder bepaalde voorwaarden kan VLAMO je dirigent of een externe deskundige vergoeden.

Foto banner: Luc Neirynck