Het nieuwe amateurkunstendecreet van 2024 geeft amateurkunstenorganisaties een nieuwe kernopdracht, nl. het geven van financiële impulsen aan amateurkunstenverenigingen en -kunstenaars die artistiek willen groeien. De amateurkunstenkoepels werd gevraagd een instrument te ontwikkelen om talentontwikkeling op kleine schaal met grote impact te stimuleren. Er werden vier ondersteuningslijnen uitgetekend. Legt jouw project het accent op een van de onderstaande thema’s en ligt de focus op talentontwikkeling, dan kom je in aanmerking voor een ondersteuning van maximaal 750 euro. 
 

Soorten ondersteuning

VLAMO geeft financiële impulsen aan amateurmuziek via 4 ondersteuningslijnen:

 1. samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs

 2. speelkansen voor individuele muzikanten en kleine ensembles

 3. kwalitatieve openluchtconcerten

 4. participatieve projecten of trajecten

Geselecteerde projecten ontvangen een ondersteuning van maximaal 750 euro. 

Reglement financiële impulsen 2024

Lees zeker aandachtig het reglement voor alle info en voorwaarden.

Stappenplan

 1. VLAMO lanceert jaarlijks 2 oproepen.
 2. De aanvrager dient tijdig een aanvraag in via het daarvoor bestemde aanvraagformulier en begrotingssjabloon.

 3. VLAMO beoordeelt de ingediende projecten op ontvankelijkheid en inhoud. De aanvrager wordt binnen een maand na de indiendeadline schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

 4. Binnen een maand na afloop van het goedgekeurde project bezorgt de aanvrager ons een verantwoording van de uitgaven. Deze verantwoording bevat een inhoudelijk luik en een financiële verantwoording.

 5. Na ontvangst en controle van de verantwoording zorgt VLAMO voor de uitbetaling van het toegekende bedrag.

Aanvraagformulier en begrotingssjabloon 2024

De indiendeadlines in 2024 zijn:

 • 1 juli voor projecten die plaatsvinden tussen 1 september en 31 december 2024
 • 1 oktober voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 augustus 2025

Nog een vraag? Mail naar filip@vlamo.be of bel 09 265 80 15. 

Foto banner: Alexander Zvir