Info en voorwaarden

Blaast jouw vereniging volgend jaar 25 of een veelvoud van 25 kaarsjes uit? Aangesloten groepen kunnen van VLAMO een financieel duwtje in de rug krijgen bij de organisatie van een jubileumfestival ter gelegenheid van een veelvoud van hun 25-jarig bestaan. Onder jubilieumfestivals verstaan we publieksgerichte activiteiten die zich richten op een ruim publiek en waarbij er geen beoordeling door een vakjury gebeurt.

VLAMO kan de organisatie van jubileumfestivals ondersteunen met een bedrag van maximum 1000 euro per manifestatie, voor zover er wordt voldaan aan de volgende criteria:

Organisator (jubilerende vereniging)

  • is lid van VLAMO,
  • wordt 25 jaar of een veelvoud van 25 (50, 75, 100 ... ).

Deelnemers

  • Minstens 5 groepen (inclusief de jubilerende vereniging)
  • De andere deelnemers komen uit andere gemeentes dan de organiserende groep.
  • De andere deelnemende groepen zijn ook lid van VLAMO. Uitzondering: eventuele groepen uit de Franse of Duitstalige Gemeenschap en buitenlandse groepen. Subgroepen van eenzelfde vereniging worden niet meegeteld als aparte groepen.
  • Minstens 1/5 van de deelnemende groepen komt uit een andere instrumentale discipline (bv. 4 harmonies en 1 strijkensemble). De volgende disciplines komen daarbij in aanmerking: harmonie – fanfare – brassband – accordeon – drum, percussie, show, pipers – majotwirl – bigband – strijk-, toets- en tokkelinstrumenten – blaaskapellen. Deze opsomming is niet limitatief.
  • Elke deelnemende groep telt minstens 9 uitvoerders.

Financiële ondersteuning

  • De financiële tussenkomst door VLAMO bedraagt 1000 euro en wordt, op basis van een schuldvordering, betaald aan de organiserende groep.

Aanvraag ondersteuning

  • De aanvraag gebeurt ten laatste op 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het festival.
  • De aanvraag wordt ingediend bij het provinciale VLAMO-trefpunt van de organiserende/jubilerende vereniging. Het bestuur van de provinciale VLAMO-afdeling zal grondig onderzoeken of de aanvraag voldoet aan alle criteria. Nadien wordt een positief of negatief advies gegeven aan het centrale bestuur van VLAMO, dat tegen 31 december van het lopende jaar (en binnen de mogelijkheden van de begroting) de uiteindelijke beslissing neemt.

Lees het volledige reglement hieronder.

Reglement jubileumfestival